Göreceli ve Mutlak Bağlantılar

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Köprüleri eklediğinizde, iki faktörü göz önünde bulundurmanız gerekmektedir: köprüler kaydedilirken göreceli mi yoksa mutlak olarak mı ayarlanacak ve dosyanın var olup olmadığı.

  • Araçlar- Seçenkler - Yükle/Kaydet - Genel'i seçin ve eğer LibreOffice göreceli veya mutlak köprüler oluşturuyorsa İnternete ait adresleri(URL) göreceli kaydet'i seçin. Göreceli bağlantılama sadece, üzerinde çalıştığınız belge ve bağlantı hedefi aynı sürücüdeyse mümkün olmaktadır.
  • You should create the same directory structure on your hard disk as that which exists in the web space hosted by your Internet provider. Call the root directory for the homepage on your hard disk "homepage", for example. The start file is then "index.html", the full path being "C:\homepage\index.html" (assuming Windows operating system). The URL on your Internet provider's server might then be as follows: "http://www.myprovider.com/mypage/index.html". With relative addressing, you indicate the link relative to the location of the output document. For example, if you placed all the graphics for your homepage in a subfolder called "C:\homepage\images", you would need to give the following path to access the graphic "picture.gif": "images\picture.gif". This is the relative path, starting from the location of the file "index.html". On the provider's server, you would place the picture in the folder "mypage/images". When you transfer the document "index.html" to the provider's server through the File - Save As' dialog, and if you have marked the option Copy local images to Internet under Tools - Options' - Load/Save - HTML Compatibility, LibreOffice will automatically copy the graphic to the correct directory on the server.
  • "C:\anasayfa\grafikler\resim.gif" gibi bir mutlak yol, sağlayıcı sunucusunda işe yaramaz. Ne sunucunun ne de okuyucu bilgisayarının C adında bir sabit sürücüye sahip olmak zorunluluğu yoktur: Unix veya MacOS gibi işletim sistemleri sürücü harflerini tanımaz, ve anasayfa\grafikler gibi bir sürücü var olsa bile, resimler kullanılamaz. Bu yüzden, dosya bağlantıları için göreceli bağlantılar kullanmak daha iyi olacaktır.
  • Bir web sayfasına, örneğin "www.ornek.com" veya "www.benimtedarikcim.com/benimsayfam/index.html" verilen bağlantı bir mutlak bağlantıdır.
  • LibreOffice ayrıca, bağlantıda gönderme yapılan dosyanın var olup olmadığına ve nerede olduğuna bağlı olarak farklı tepkiler verir. LibreOffice her bir yeni bağlantıyı kontrol eder ve otomatik olarak bir hedef ve protokol belirler. Sonuç, kaynak belge kaydedildikten sonra üretilen HTML kodu içinde görülebilir.
  • İzleyen kurallar uygulanır: Bir göreceli bağlantı, ("grafikler/resim.gif") her iki dosya sadece aynı sürücüde bulunuyorsa olanaklıdır. Eğer dosyalar yerel dosya sisteminizde farklı sürücülerde iseler, mutlak başvuru "file:" protokolünü izler ("file:///veri1/xyz/resim.gif"). Eğer sürücüler farklı sunuculardaysa veya bağlantının hedefi kullanılabilir değil ise, mutlak başvuru "http:" protokolünü izler ("http://veri2/abc/resim.gif").
  • Ana sayfanızdaki tüm dosyaları, ana sayfanızın başlangıç sayfası ile aynı sürücüde düzenlediğinizden emin olun.Bu yolla, LibreOffice protokolü ve hedefi belirleyebilir ve böylece sunucu üzerindeki başvuru daima doğru olur.
Warning.png Fareyi bir köprü üzerinde beklettiğinizde, LibreOffice dahili olarak mutlak yol adlarını kullandığından, mutlak başvuru bir yardım ipucusunda gösterilir. Tam yol ve adresi, sadece, HTML dışa aktarmanın sonucunu, HTML dosyasını bir "Metin" dosyası olarak yüklediğinizde veya dosyayı bir metin düzenleyicisi ile görüntülediğinizde görebilirsiniz.

İlgili Konular

Köprüleri Düzenlemek