Relativa och absoluta länkar

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

När du inkluderar hyperlänkar måste du ta hänsyn till två faktorer: om du ska spara länken som absolut eller relativ och om filen som du länkat till finns eller inte.

  • Välj Verktyg – Alternativ – Läs in/spara – Allmänt och ange i fältet Spara URL:er relativt om LibreOffice ska skapa relativa eller absoluta hyperlänkar. Relativa länkar kan bara användas om det dokument du arbetar med finns på samma enhet som länkens mål.
  • You should create the same directory structure on your hard disk as that which exists in the web space hosted by your Internet provider. Call the root directory for the homepage on your hard disk "homepage", for example. The start file is then "index.html", the full path being "C:\homepage\index.html" (assuming Windows operating system). The URL on your Internet provider's server might then be as follows: "http://www.myprovider.com/mypage/index.html". With relative addressing, you indicate the link relative to the location of the output document. For example, if you placed all the graphics for your homepage in a subfolder called "C:\homepage\images", you would need to give the following path to access the graphic "picture.gif": "images\picture.gif". This is the relative path, starting from the location of the file "index.html". On the provider's server, you would place the picture in the folder "mypage/images". When you transfer the document "index.html" to the provider's server through the File - Save As' dialog, and if you have marked the option Copy local images to Internet under Tools - Options' - Load/Save - HTML Compatibility, LibreOffice will automatically copy the graphic to the correct directory on the server.
  • En absolut sökväg som t.ex. "C:\hemsida\bilder\bild.gif" fungerar inte på Internet-leverantörens server. Servern eller läsarens dator kanske inte har en C-enhet: operativsystem som exempelvis Unix och MacOS använder inte enhetsbeteckningar och även om mappen hemsida\bilder fanns, skulle förmodligen inte grafikfilen finnas där. Det är bättre att använda relativ adressering för länkar.
  • En länk till en webbsida, t.ex. www.exempel.com eller www.minleverantör.com/minsida/index.html" är en absolut länk.
  • LibreOffice reagerar också på olika sätt beroende på om filen som länken hänvisar till finns och var den finns. LibreOffice kontrollerar varje ny länk och anger mål och protokoll automatiskt. Resultatet reflekteras i den HTML-kod som genereras när källdokumentet sparas.
  • Följande regler gäller: En relativ adressering ("grafik/bild.gif") är bara möjlig om båda filerna finns på samma enhet. Om båda filerna finns på olika enheter, men i lokala filsystem, sker en absolut adressering med "file:"-protokoll ("file:///data1/xyz/bild.gif"). Om båda filerna finns på olika servrar eller om målet för länken inte finns för närvarande, sker en absolut adressering med "http:"-protokoll ("http://data2/abc/bild.gif").
  • Se till att du organiserar alla filer som du använder för hemsidan på samma enhet som hemsidans startfil. Om du gör det kan LibreOffice ange mål och protokoll så att referenserna på servern alltid stämmer.
Warning.png I tipshjälpen till en hyperlänk och i HTML-källtextsredigeraren ser du alltid det absoluta skrivsättet eftersom LibreOffice alltid arbetar med absoluta sökvägar internt. Vad som skrivs i filen vid HTML-export ser du först när du tittar på resultatet av HTML-exporten, t.ex. genom att du laddar den skapade HTML-filen som "Text" eller öppnar den med en textredigeraren.

Närliggande ämnen

Redigera hyperlänkar