Relativne in absolutne povezave

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Pri vključevanju hiperpovezav morate upoštevati dva dejavnika, in sicer ali gre za relativno ali absolutno shranjeno povezavo, in ali je prisotna datoteka.

  • Izberite Orodja – Možnosti – Nalaganje/shranjevanje – Splošno in v polju Shrani URL-je glede na določite, ali naj LibreOffice ustvari relativne ali absolutne hiperpovezave. Relativno sklicevanje je mogoče le, kadar sta izhodni dokument in cilj povezave na istem pogonu.
  • Pomembno je, da na svojem trdem disku ustvarite enako strukturo map, kot je tista na spletnem mestu, kjer vas gosti vaš ponudnik spletnih storitev. Korensko mapo domače strani na trdem disku npr. poimenujte »domačastran«. Začetna datoteka bo potem »index.htm«, celotna pot pa »C:\domačastran\index.htm« (če uporabljate okolje Windows). URL na strežniku vašega spletnega ponudnika bo tako: »http://www.mojponudnik.si/mojastran/index.htm«. Z relativnim naslavljanjem določite povezavo glede na mesto izhodnega dokumenta. Primer: če ste shranili vse slike spletnih strani v podmapo z imenom »C:\domačastran\slike«, morate za dostop do slike »slika.gif« vnesti naslednjo pot: »slike\slika.gif«. To je relativna pot, ki se začne na mestu, kjer je datoteka »index.htm«. Na spletnem strežniku sliko shranite v mapo »mojastran/slike«. Ko v pogovornem oknu Datoteka – Shrani kot' prenesete dokument »index.htm« na strežnik in pri tem označite možnost Kopiraj krajevne slike v splet v meniju Orodja – Možnosti' – Nalaganje/shranjevanje – Združljivost s HTML, bo LibreOffice samodejno kopiral sliko v ustrezno mapo na strežniku.
  • Absolutna pot, npr. »C:\domačastran\grafika\slika.gif«, potem ne bo več veljala za strežnik. Ni potrebno, da imata strežnik in računalnik pogon C: (operacijski sistemi, kot sta Unix ali MacOS, ne prepoznajo črk, ki označujejo pogone), pa tudi če bi mapa domačastran\grafika obstajala, slika ne bi bila na voljo. Zato je boje, da za povezave na datoteke uporabljate relativne naslove.
  • Povezava na spletno stran, npr. »www.lugos.si« ali »www.mojponudnik.si/mojastran/index.htm«, je absolutna povezava.
  • LibreOffice se odzove različno tudi glede na to, ali datoteka, na katero se nanaša datoteka, obstaja in kje je shranjena. LibreOffice preveri vsako povezavo in samodejno določi cilj in protokol. Rezultate lahko vidite v ustvarjeni HTML kodi, ko shranite izvorni dokument.
  • Veljajo naslednja pravila: Relativni sklic ("grafike/slika.gif") je mogoč le, kadar obe datoteki obstajata na istem pogonu. Če sta datoteki shranjeni na različnih pogonih lokalnega datotečnega sistema, se upošteva absolutni sklic po protokolu »file:« (»file:///data1/xyz/picture.gif«). Če sta datoteki na različnih strežnikih ali pa povezava ni na voljo, absolutni sklic uporablja protokol »http:« (»http://data2/abc/picture.gif«).
  • Zato najprej postavite vse datoteke za svojo domačo stran na isti pogon kot izvorne datoteke. Tako bo LibreOffice lahko nastavil protokol in cilj tako, da bo sklic na strežniku vedno pravilen.
Warning.png Ko se boste z miško postavili na hiperpovezavo, se bo prikazal namig, v katerem bo prikazan absolutni sklic, saj LibreOffice interno uporablja absolutna imena poti. Celotno pot in naslov lahko vidite takrat, ko prikažete rezultat izvora HTML tako, da naložite datoteko HTML kot »Besedilo« ali jo odprete z urejevalnikom besedila.

Podobne teme

Urejanje hiperpovezav