Łącza względne i bezwzględne

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Podczas umieszczania hiperłączy w dokumencie należy uwzględnić dwa czynniki: czy podczas zapisywania są one ustawione jako łącza względne lub bezwzględne oraz czy wskazywany przez nie plik jest dostępny.

  • Wybierz polecenie Narzędzia – Opcje – Ładuj/Zapisz – Ogólne i w polu Zapisz adresy URL w sposób względny określ, czy w pakiecie LibreOffice mają być tworzone łącza względne czy bezwzględne. Łącza względne można tworzyć tylko w przypadku, gdy dokument bieżący i dokument docelowy znajdują się na tym samym dysku.
  • You should create the same directory structure on your hard disk as that which exists in the web space hosted by your Internet provider. Call the root directory for the homepage on your hard disk "homepage", for example. The start file is then "index.html", the full path being "C:\homepage\index.html" (assuming Windows operating system). The URL on your Internet provider's server might then be as follows: "http://www.myprovider.com/mypage/index.html". With relative addressing, you indicate the link relative to the location of the output document. For example, if you placed all the graphics for your homepage in a subfolder called "C:\homepage\images", you would need to give the following path to access the graphic "picture.gif": "images\picture.gif". This is the relative path, starting from the location of the file "index.html". On the provider's server, you would place the picture in the folder "mypage/images". When you transfer the document "index.html" to the provider's server through the File - Save As' dialog, and if you have marked the option Copy local images to Internet under Tools - Options' - Load/Save - HTML Compatibility, LibreOffice will automatically copy the graphic to the correct directory on the server.
  • Ścieżka bezwzględna "C:\stronaglowna\obrazy\obrazek.gif" nie działałaby na serwerze usługodawcy. Na serwerze lub innym komputerze wcale nie musi istnieć "napęd C": w systemach operacyjnych takich jak Unix czy MacOS nie stosuje się nazw napędów w postaci liter. Zresztą nawet gdyby folder stronaglowna\grafika istniał, zdjęcie nie byłoby dostępne. Łącza do plików zawsze lepiej jest określać w sposób względny.
  • Łącze do strony internetowej, np. "www.example.com" lub "www.uslugodawca.com/mojastrona/index.htm" jest łączem bezwzględnym.
  • Pakiet LibreOffice reaguje w inny sposób w zależności od tego, czy istnieje i gdzie znajduje się plik wskazywany łączem. Pakiet LibreOffice sprawdza każde nowe łącze i odpowiednio ustawia obiekt docelowy i protokół. W efekcie po zapisaniu dokumentu źródłowego generowany jest odpowiedni kod HTML.
  • Stosowane są następujące reguły: łącze względne ("obrazy/obraz.gif") można utworzyć tylko w przypadku, gdy oba pliki znajdują się na tym samym napędzie. Jeśli pliki znajdują się na różnych napędach lokalnego systemu plików, po określeniu protokołu "file:" umieszczana jest ścieżka bezwzględna ("file:///dane1/xyz/obraz.gif"). Jeśli pliki znajdują się na różnych serwerach lub plik docelowy jest niedostępny, w łączu bezwzględnym stosowane jest określenie protokołu "http:" ("http://dane2/abc/obraz.gif").
  • Należy zadbać o to, aby wszystkie pliki składowe tworzonej strony znajdowały się na tym samym napędzie, co plik startowy. Dzięki temu pakiet LibreOffice jest w stanie ustawić protokół i element docelowy w taki sposób, że łącze będzie poprawnie działało na serwerze.
Warning.png Po umieszczeniu wskaźnika myszy na hiperłączu we wskazówce pomocy prezentowane jest łącze bezwzględne, ponieważ wewnętrznie pakiet LibreOffice operuje właśnie na ścieżkach bezwzględnych. Kompletna ścieżka i adres są widoczne tylko po wyeksportowaniu dokumentu do formatu HTML, załadowaniu pliku HTML jako tekst lub otwarciu go w edytorze tekstu.

Tematy pokrewne

Edycja hiperłączy