Relative og absolutte lenker

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Når du setter inn hyperlenker, må du ta hensyn til to faktorer: Om du angir lenkene som relative eller absolutte når du lagrer, og om filen finnes.

  • Choose Tools - Options - Load/Save - General and specify in the Save URLs relative to field if LibreOffice creates relative or absolute hyperlinks. Relative linking is only possible when the document you are working on and the link destination are on the same drive.
  • You should create the same directory structure on your hard disk as that which exists in the web space hosted by your Internet provider. Call the root directory for the homepage on your hard disk "homepage", for example. The start file is then "index.html", the full path being "C:\homepage\index.html" (assuming Windows operating system). The URL on your Internet provider's server might then be as follows: "http://www.myprovider.com/mypage/index.html". With relative addressing, you indicate the link relative to the location of the output document. For example, if you placed all the graphics for your homepage in a subfolder called "C:\homepage\images", you would need to give the following path to access the graphic "picture.gif": "images\picture.gif". This is the relative path, starting from the location of the file "index.html". On the provider's server, you would place the picture in the folder "mypage/images". When you transfer the document "index.html" to the provider's server through the File - Save As' dialog, and if you have marked the option Copy local images to Internet under Tools - Options' - Load/Save - HTML Compatibility, LibreOffice will automatically copy the graphic to the correct directory on the server.
  • En absolutt sti, som for eksempel «C:\hjemmeside\bilder\bilde.gif" vil ikke virke på leverandørens tjener. Hverken tjeneren eller leserens datamaskin trenger å ha en C-stasjon. Operativsystemer som Unix eller MacOS gjennkjenner ikke stasjonsbokstaver. Selv om mappen «hjemmeside\bilder» finnes, vil ikke bildene dine være tilgjengelige. Det er bedre å bruke relativ adressering for fil-lenker.
  • En lenke til en nettside, for eksempel «www.openoffice.org» eller «www.minleverandør.no/minside/index.html» er en absolutt lenke.
  • LibreOffice reagerer også forskjellig avhengig av om filen som viser til i lenka finnes og hvor den er plassert. LibreOffice kontrollerer alle nye lenker og velger automatisk et mål og en protokoll. Resultatet kan ses i den opprettede HTML-koden etter å ha lagret kildedokumentet.
  • De følgende reglene gjelder: En relativ referanse («bilder/bilde.gif») er bare mulig når begge filene finnes på den samme stasjonen. Hvis filene er på forskjellige stasjoner i det lokale filsystemet, vil den absolutte referansen bruke «file:»-protokollen («file:///data1/xyz/bilde.gif»). Hvis filene finnes på forskjellige tjenere, eller hvis målet for lenka ikke er tilgjengelig, vil den absolutte referansen bruke «http:»-protokollen («http://data2/abc/bilde.gif»).
  • Pass på at du plasserer alle filene som skal brukes på hjemmesiden, på samme stasjon som startfila for hjemmesiden. På denne måten kan LibreOffice velge protokollen og målet slik at referansen på tjeneren alltid er riktig.
Warning.png Når du holder musa over en hyperlenke viser et hjelpetips den absolutte referansen, siden LibreOffice bruker absolutte stinavn internt. Den fullstendige stien og adressen er bare synlig når du viser resultatet av HTML-eksporten ved å laste inn HTML-fila som «Tekst», eller når du åpner den i et skriveprogram.

Lignende emner

Redigere hyperlenker