Esteka erlatiboak eta absolutuak

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Hiperestekak sartzean, bi faktore hartu behar dira kontuan: gordetzean erlatibo edo absolutu gisa ezarrita dauden eta fitxategia badagoen edo ez.

  • Choose Tools - Options - Load/Save - General and specify in the Save URLs relative to field if LibreOffice creates relative or absolute hyperlinks. Relative linking is only possible when the document you are working on and the link destination are on the same drive.
  • You should create the same directory structure on your hard disk as that which exists in the web space hosted by your Internet provider. Call the root directory for the homepage on your hard disk "homepage", for example. The start file is then "index.html", the full path being "C:\homepage\index.html" (assuming Windows operating system). The URL on your Internet provider's server might then be as follows: "http://www.myprovider.com/mypage/index.html". With relative addressing, you indicate the link relative to the location of the output document. For example, if you placed all the graphics for your homepage in a subfolder called "C:\homepage\images", you would need to give the following path to access the graphic "picture.gif": "images\picture.gif". This is the relative path, starting from the location of the file "index.html". On the provider's server, you would place the picture in the folder "mypage/images". When you transfer the document "index.html" to the provider's server through the File - Save As dialog, and if you have marked the option Copy local graphics to Internet under Tools - Options - Load/Save - HTML Compatibility, LibreOffice will automatically copy the graphic to the correct directory on the server.
  • "C:\homepage\graphics\picture.gif" gisako bide-izen absolutuak ez luke funtzionatuko hornitzailearen zerbitzarian. Ez zerbitzariak ez irakurlearen ordenagailuak ez du eduki behar C unitatea: Unix edo MacOS sistema eragileek ez dituzte unitate-letrak ezagutzen, eta homepage\graphics karpeta egon arren, irudia ez litzateke egongo erabilgarri. Fitxategi-estekentzat helbide erlatiboak erabiltzea egokiagoa da.
  • A link to a web page, for example, "www.example.com" or "www.myprovider.com/mypage/index.html" is an absolute link.
  • LibreOffice aplikazioak ere portaera aldatu egiten du estekak erreferentzia egiten dion fitxategia badagoen edo ez eta non kokatuta dagoen kontuan hartuta. LibreOffice aplikazioak esteka berriak egiaztatzen ditu eta helburua eta protokoloa ezartzen ditu automatikoki. Emaitza sortutako HTML kodean ikus daiteke iturburu-dokumentua gordetakoan.
  • Honako arauak aplikatzen dira: Erreferentzia erlatiboa ("graphic/picture.gif") bi fitxategiak unitate berean daudenean bakarrik da posible. Fitxategiak fitxategi-sistema lokaleko unitate desberdinetan badaude, erreferentzia absolutuak "file:" protokolo izango du ("file:///data1/xyz/picture.gif"). Fitxategiak zerbitzari desberdinetan badaude edo estekaren helburua erabilgarri ez badago, erreferentzia absolutuak "http:" protokoloa erabiliko du ("http://data2/abc/picture.gif").
  • Horregatik, gogoan izan zure etxeko orriko fitxategi guztiak etxeko orriko hasierako fitxategia dagoen unitate berean antolatu behar dituzula. Hala, LibreOffice aplikazioak protokoloa eta helburua ezar ditzake, zerbitzariko erreferentzia beti egokia izan dadin.
Warning.png Sagua hiperesteka batean jartzen duzunean, laguntza-iradokizunak erreferentzia absolutua bistaratzen du, LibreOffice aplikazioak bide-izen absolutuak erabiltzen baititu barne-funtzionamenduan. Fitxategiaren bide-izen eta helbide osoa HTML esportazioaren emaitza bistaratzean bakarrik ikusiko duzu; adibidez, HTML fitxategia "testu" gisa kargatzean edo testu-editore batekin irekitzean.

Inguruko gaiak

Hiperestekak editatzea