Σχετικοί και απόλυτοι σύνδεσμοι

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Όταν περιλαμβάνετε υπερσυνδέσμους, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη δύο παράγοντες: εάν έχουν οριστεί ως σχετικές ή απόλυτες κατά την αποθήκευση και εάν το αρχείο είναι παρόν ή όχι.

  • Επιλέξτε Εργαλεία - Επιλογές - Φόρτωση/Αποθήκευση - Γενικά και ορίστε στο πεδίο Αποθήκευση URLs σχετικών με εάν το LibreOffice δημιουργεί σχετικοί ή απόλυτοι υπερσύνδεσμοι. Σχετική σύνδεση είναι δυνατή μόνο όταν το έγγραφο που δουλεύετε και ο προορισμός συνδέσμου είναι στον ίδιο δίσκο.
  • You should create the same directory structure on your hard disk as that which exists in the web space hosted by your Internet provider. Call the root directory for the homepage on your hard disk "homepage", for example. The start file is then "index.html", the full path being "C:\homepage\index.html" (assuming Windows operating system). The URL on your Internet provider's server might then be as follows: "http://www.myprovider.com/mypage/index.html". With relative addressing, you indicate the link relative to the location of the output document. For example, if you placed all the graphics for your homepage in a subfolder called "C:\homepage\images", you would need to give the following path to access the graphic "picture.gif": "images\picture.gif". This is the relative path, starting from the location of the file "index.html". On the provider's server, you would place the picture in the folder "mypage/images". When you transfer the document "index.html" to the provider's server through the File - Save As' dialog, and if you have marked the option Copy local images to Internet under Tools - Options' - Load/Save - HTML Compatibility, LibreOffice will automatically copy the graphic to the correct directory on the server.
  • Μια απόλυτη διαδρομή, όπως είναι η "C:\homepage\graphics\picture.gif" δεν θα λειτουργεί πλέον στο διακομιστή της υπηρεσίας παροχής. Ούτε ο διακομιστής αλλά ούτε και ο υπολογιστής του χρήστη δεν χρειάζονται σκληρό δίσκο C: τα λειτουργικά συστήματα, όπως το Unix ή το MacOS δεν αναγνωρίζουν τα γράμματα μονάδων δίσκων και, ακόμη και αν υπήρχε ο φάκελος homepage\grahics, η εικόνα σας δεν θα ήταν διαθέσιμη. Για τους συνδέσμους αρχείων, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε σχετική διεύθυνση.
  • Ένας σύνδεσμος σε μια ιστοσελίδα, π.χ., "www.example.com" ή "www.myprovider.com/mypage/index.html" είναι ένας απόλυτος σύνδεσμος.
  • Το LibreOffice αντιδρά επίσης διαφορετικά, ανάλογα αν το αρχείο στο οποίο γίνεται αναφορά στον σύνδεσμο υπάρχει και ανάλογα με τη θέση του. Το LibreOffice ελέγχει κάθε νέο σύνδεσμο και ορίζει αυτόματα προορισμό και πρωτόκολλο. Το αποτέλεσμα είναι ορατό στον κώδικα HTML που δημιουργείται αφού αποθηκευτεί το έγγραφο προέλευσης.
  • Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες: Μια σχετική αναφορά ("graphic/picture.gif") είναι δυνατή μόνο όταν υπάρχουν και τα δύο αρχεία στην ίδια μονάδα. Εάν τα αρχεία βρίσκονται σε διαφορετικές μονάδες στο τοπικό σύστημα αρχείων, η απόλυτη αναφορά ακολουθεί το πρωτόκολλο "file:" protocol ("file:///data1/xyz/picture.gif"). Αν τα αρχεία βρίσκονται σε διαφορετικούς διακομιστές ή εάν ο προορισμός του συνδέσμου δεν είναι διαθέσιμος, η απόλυτη αναφορά χρησιμοποιεί το "http:" protocol ("http://data2/abc/picture.gif").
  • Φροντίστε να οργανώνετε όλα τα αρχεία για την κεντρική σας σελίδα στην ίδια μονάδα με το αρχείο εκκίνησης της κεντρικής σελίδας. Με τον τρόπο αυτό, το LibreOffice μπορεί να ορίσει το πρωτόκολλο και τον προορισμό, ώστε η αναφορά στο διακομιστή να είναι πάντα σωστή.
Warning.png Όταν αφήσετε το ποντίκι επάνω σε έναν υπερσύνδεσμο, μια συμβουλή της Βοήθειας εμφανίζει πάντοτε την απόλυτη αναφορά, εφόσον το LibreOffice χρησιμοποιεί τα απόλυτα ονόματα διαδρομών εσωτερικά. Η πλήρης διαδρομή και διεύθυνση είναι δυνατό να εμφανιστούν μόνο κατά την προβολή του αποτελέσματος της εξαγωγής HTML, δηλ. με φόρτωση του αρχείου HTML ως "Κείμενο" ή με το άνοιγμά του με πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.

Σχετικά θέματα

Επεξεργασία υπερσυνδέσμων