Relative og absolutte referencer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Når du indsætter hyperlinks, skal to faktorer tages i betragtning: Om hyperlinkene bliver angivet som relative eller absolutte, når du gemmer, og om filen eksisterer eller ej.

  • Vælg Funktioner - Indstillinger - Indlæs/gem - Generelt og angiv i feltet Gem URL'er relativt til, hvis LibreOffice opretter relative eller absolutte hyperlinks. Relativ linkning er kun muligt når dokumentet du arbejder med og hyperlinkets mål er på samme drev.
  • You should create the same directory structure on your hard disk as that which exists in the web space hosted by your Internet provider. Call the root directory for the homepage on your hard disk "homepage", for example. The start file is then "index.html", the full path being "C:\homepage\index.html" (assuming Windows operating system). The URL on your Internet provider's server might then be as follows: "http://www.myprovider.com/mypage/index.html". With relative addressing, you indicate the link relative to the location of the output document. For example, if you placed all the graphics for your homepage in a subfolder called "C:\homepage\images", you would need to give the following path to access the graphic "picture.gif": "images\picture.gif". This is the relative path, starting from the location of the file "index.html". On the provider's server, you would place the picture in the folder "mypage/images". When you transfer the document "index.html" to the provider's server through the File - Save As' dialog, and if you have marked the option Copy local images to Internet under Tools - Options' - Load/Save - HTML Compatibility, LibreOffice will automatically copy the graphic to the correct directory on the server.
  • En absolut sti såsom "c:\hjemmeside\Grafik\billede.gif" vil ikke længere fungere på udbyderens server. Hverken en server eller en læsers computer behøver at have et c-drev: operativsystemer såsom Unix eller MacOS genkender ikke drev betegnelser, og selv hvis mappen hjemmeside\Grafik fandtes, ville dine billeder ikke være tilgængelige. Det er bedre at bruge relativ adressering for filreferencer.
  • Et link til en webside, for eksempel "www.openoffice.org" eller "www.minudbyder.dk/minside/indeks.htm" er et absolut link.
  • LibreOffice reagerer også forskelligt, afhængigt af om filen, der henvises til i linket, eksisterer, og hvor den er placeret. LibreOffice kontrollerer alle nye links og sætter et mål samt en protokol automatisk. Resultatet kan ses i den genererede HTML-kode efter at kildedokumentet er gemt.
  • Følgende regler gælder: En relativ reference ("grafik/billede.gif") er kun mulig, når begge filer eksisterer på samme drev. Hvis filerne er på forskellige drev i dit lokale filsystem, følger den absolutte reference "file:"-protokollen ("file:///data1/xyz/billede.gif"). Hvis filerne er på forskellige servere, eller hvis linkets destination ikke er tilgængelig, bruger den absolutte reference "http:"-protokollen ("http://data2/abc/billede.gif").
  • Vær sikker på at organisere alle filer for din hjemmeside på samme drev som startfilen på hjemmesiden. På denne måde, kan LibreOffice sætte protokollen og målet, så henvisningen på serveren altid er korrekt.
Warning.png Når du holder musen over et hyperlink, viser et hjælpetip den absolutte reference, idet LibreOffice bruger absolutte stinavne internt. Den fuldstændige sti og adresse kan kun ses når du viser resultatet af HTML-eksporten, ved at hente HTML-filen som "Tekst" eller ved at åbne den i en tekst editor.

Relaterede emner

Redigering af hyperlinks