Относителни и абсолютни връзки

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Когато използвате хипервръзки, имайте предвид две неща: дали са относителни или абсолютни и дали файлът е налице, или не.

  • Изберете Инструменти - Настройки - Зареждане/записване - Общи и задайте в полето Записване на относителни URL спрямо дали LibreOffice да създава относителни или абсолютни хипервръзки. Относителните връзки са възможни само ако редактираният от вас документ и целта на връзката са в едно и също устройство.
  • You should create the same directory structure on your hard disk as that which exists in the web space hosted by your Internet provider. Call the root directory for the homepage on your hard disk "homepage", for example. The start file is then "index.html", the full path being "C:\homepage\index.html" (assuming Windows operating system). The URL on your Internet provider's server might then be as follows: "http://www.myprovider.com/mypage/index.html". With relative addressing, you indicate the link relative to the location of the output document. For example, if you placed all the graphics for your homepage in a subfolder called "C:\homepage\images", you would need to give the following path to access the graphic "picture.gif": "images\picture.gif". This is the relative path, starting from the location of the file "index.html". On the provider's server, you would place the picture in the folder "mypage/images". When you transfer the document "index.html" to the provider's server through the File - Save As' dialog, and if you have marked the option Copy local images to Internet under Tools - Options' - Load/Save - HTML Compatibility, LibreOffice will automatically copy the graphic to the correct directory on the server.
  • Абсолютен път от рода на „C:\homepage\graphics\picture.gif“ няма да работи правилно на сървъра на доставчика. Нито сървърът, нито компютърът на читателя ще има непременно твърд диск C – операционните системи като Unix и MacOS не разпознават букви на устройства и дори ако папката homepage\graphics съществува, вашата графика няма да бъде достъпна. За връзки към файлове е по-добре да се използва относително адресиране.
  • Връзка към уебстраница, например „www.example.com“ или „www.myprovider.com/mypage/index.html“ е абсолютна връзка.
  • Освен това LibreOffice реагира различно в зависимост от това дали файлът, посочен от връзката, съществува, както и от местоположението му. LibreOffice проверява всяка нова връзка и автоматично задава цел и протокол. Резултатът може да се види в генерирания код на HTML след записването на документа – източник.
  • В сила са следните правила: относително обръщение („graphic/picture.gif“) е възможно само ако двата файла са в едно и също устройство. Ако файловете са на различни устройства в локалната файлова система, абсолютното обръщение следва протокола „file:“ („file:///data1/xyz/picture.gif“). Ако файловете са на различни сървъри или целта на връзката не е достъпна, в абсолютното обръщение се използва протоколът „http:“ („http://data2/abc/picture.gif“).
  • Внимавайте всички файлове за сайта ви да бъдат на едно и също устройство като основната страница. Тогава LibreOffice може да зададе такъв протокол и цел, че обръщението на сървъра да е винаги правилно.
Warning.png Когато посочите хипервръзка с мишката, се показва подсказка с абсолютното обръщение, тъй като LibreOffice използва вътрешно абсолютни пътища. Окончателният път и адрес се виждат само в резултата от експортирането към HTML, чрез зареждане на HTML файла като тип „Текст“ или отварянето му с текстов редактор.

Теми, свързани с показаната

Редактиране на хипервръзки