Δήλωση και διαγραφή μιας βάσης δεδομένων

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Στο LibreOffice μπορούν να δηλωθούν δεδομένα από οποιοδήποτε αρχείο βάσης δεδομένων. Για να δηλώσετε τρόπους για να πείτε στο LibreOffice που βρίσκονται τα δεδομένα, πως είναι οργανωμένα, πως να πάρει τα δεδομένα και πολλά περισσότερα. Αφού ολοκληρωθεί η δήλωση της βάσης δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή μενού Προβολή - Προέλευση δεδομένων για να έχετε πρόσβαση στα αρχεία δεδομένων από τα έγγραφα κειμένου ή τα υπολογιστικά σας φύλλα.

Για να δηλώσετε ένα υπάρχον αρχείο βάσεως δεδομένων:

  1. Επιλέξτε Εργαλεία - Επιλογές - LibreOffice Base - Βάσεις δεδομένων.
  2. Κάντε κλικ στη Δημιουργία και επιλέξτε το αρχείο βάσης δεδομένων.

Για να αφαιρέσετε μία δηλωμένη βάση δεδομένων από το LibreOffice

  1. Επιλέξτε Εργαλεία - Επιλογές - LibreOffice Base - Βάσεις δεδομένων.
  2. Επιλέξτε το αρχείο βάσης δεδομένων και κάντε κλικ στη Διαγραφή.

Related Topics

Χρήση βάσεων δεδομένων στο LibreOffice Base

Σύνοψη βάσης δεδομένων