Регистриране и изтриване на база от данни

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

В LibreOffice могат да бъдат регистрирани данни от произволен файл с база от данни . Регистрирането се състои в това да посочите на LibreOffice къде се намират данните, как са организирани, как се извличат и др. След като базата от данни е регистрирана, можете да използвате командата Изглед - Източник на данни за достъп до записите с данни от текстови документи и електронни таблици.

За да регистрирате съществуващ файл с база от данни:

  1. Изберете Инструменти - Настройки - LibreOffice Base - Бази от данни.
  2. Натиснете Нов и изберете файла с базата от данни.

За да премахнете регистрирана база от данни от LibreOffice

  1. Изберете Инструменти - Настройки - LibreOffice Base - Бази от данни.
  2. Изберете файла с базата от данни и натиснете Изтриване.

Related Topics

Работа с бази от данни в LibreOffice Base

Бази от данни – общ преглед