Spela in ett makro

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
 1. Öppna dokumentet som du vill spela in ett makro för.
 2. Välj Verktyg - Makron - Spela in makro

  Om menyvalet Verktyg - Makron - Spela in Makron inte finns gå till Verktyg - Alternativ - LibreOffice - Avancerat och försäkra dig om att kryssrutan Aktivera makroinspelning (begränsad) är markerad.

  Den lilla dialogrutan Spela in makro som bara innehåller knappen Avsluta inspelning visas.
 3. Utför åtgärderna som du vill spela in.

  Tryck på tangenten Esc om du vill avmarkera ett objekt. För närvarande spelar makroinspelaren inte in den här åtgärden om den utförs med en musklickning.
 4. Klicka på Avsluta inspelning.

  Dialogrutan Makro visas, där du kan spara och köra makrot.

  Om du vill avbryta inspelningen utan att spara makrot klickar du på knappen Stäng i dialogrutan Spela in makro.
 5. Om du vill spara makrot markerar du först objektet, i listrutan Spara makro i, som du vill att makrot ska sparas i.
 6. Om du vill att makrot ska sparas i ett nytt bibliotek eller en ny modul klickar du på någon av knapparna Nytt bibliotek eller Ny modul och anger ett namn för biblioteket eller modulen.
 7. Ange ett namn för det nya makrot i textrutan Makronamn. Använd inte Basic-nyckelord som namn.
 8. Klicka på Spara.

Begränsningar i makroinspelning

Följande åtgärder spelas inte in:

 • Öppnande av fönster spelas inte in.
 • Åtgärder som utförs i annat fönster än där registreringen påbörjades spelas inte in.
 • Byte av fönster spelas inte in.
 • Åtgärder som inte är relaterade till dokumentinnehåll spelas inte in. Det gäller exempelvis ändringar gjorda i dialogrutan Alternativ, makroadministratör, anpassa.
 • Markeringar registreras bara om de görs via tangentbordet (markörförflyttning), inte när musen används.
 • Inspelning av makro fungerar bara i Calc och Writer.

Närliggande ämnen

Makro

Programmera i LibreOffice