Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Een macro opnemen

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
 1. Open het document waarvoor u een macro wilt opnemen.
 2. Kies Extra - Macro's - Macro opnemen.

  Als het menu-item Extra - Macro's - Macro opnemen ontbreekt, zorg ervoor dat macro opnamefunctie is ingeschakeld in Extra - Opties-LibreOffice - Geavanceerd.

  U ziet het kleine dialoogvenster Macro opnemen met slechts één knop, genaamd Opname stoppen.
 3. Voer de acties uit die in het document opgenomen moeten worden.

  Druk op de Escape-toets om de selectie van een object op te heffen, aangezien macro-opname deze actie op dit moment niet met een muisklik vastlegt.
 4. Klik op Opname stoppen.

  Nu verschijnt het dialoogvenster Macro, waarin u de macro kunt opslaan en uitvoeren.

  Als u de opname wilt afbreken zonder een macro op te slaan, klikt u op de knop Opname stoppen van het dialoogvenster Macro opnemen.
 5. Als u de macro wilt opslaan, selecteert u eerst het object waar u de macro wilt opslaan in de keuzelijst Macro opslaan in.
 6. Als u de macro in een nieuwe bibliotheek of module wilt opslaan, klikt u op de knop Nieuwe bibliotheek of Nieuwe module en voert u een naam in voor de bibliotheek of module.
 7. Voer een naam in voor de nieuwe macro in het tekstvak Macronaam. Gebruik geen Basic-sleutelwoorden als een naam.
 8. Klik op Opslaan.

Beperkingen van de macro-recorder

De volgende acties worden niet opgenomen:

 • Openen van vensters wordt niet opgenomen.
 • Handelingen die in een ander venster worden uitgevoerd dan waar de recorder gestart werd, worden niet opgenomen.
 • Vensterwisseling wordt niet opgenomen.
 • Handelingen die niet gerelateerd zijn aan de documentinhoud worden niet opgenomen. Bijvoorbeeld, wijzigingen gemaakt in het dialoogvenster Opties, Macro's beheren, Aanpassen.
 • Selecties worden alleen opgenomen als zijn worden uitgevoerd met het toetsenbord (cursorverplaatsing), maar niet bij gebruik van de muis.
 • De macro-recorder werkt alleen in Calc en Writer.

Verwante onderwerpen

Macro

Programmeren in LibreOffice