Καταγραφή μιας μακροεντολής

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
 1. Ανοίξτε το έγγραφο για το οποίο θέλετε να καταγράψετε μια μακροεντολή.
 2. Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Καταγραφή μακροεντολής'.

  Εάν το στοιχείο μενού
  Εργαλεία - Μακροεντολές - Καταγραφή μακροεντολής λείπει, βεβαιωθείτε ότι το γνώρισμα καταγραφής μακροεντολής είναι ενεργό στο Εργαλεία - Επιλογές' - LibreOffice - Προχωρημένα.

  Βλέπετε το μικρό παράθυρο διαλόγου Καταγραφή με μόνο ένα πεδίο επιλογής με όνομα Τέλος καταγραφής.
 3. Πραγματοποιήστε τις ενέργειες στο έγγραφο που θέλετε να καταγραφούν.

  Πατήστε το πλήκτρο διαφυγής για να αποεπιλέξτε ένα αντικείμενο, καθώς η μακροεντολή καταγραφής δεν καταγράφει αυτή την πράξη από το πάτημα του ποντικιού.
 4. Κάντε κλικ στο Τέλος καταγραφής.

  Το παράθυρο διαλόγου Μακροεντολές εμφανίζεται, από όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε και να τρέξετε την μακροεντολή.

  Αν θέλετε να ακυρώσετε την καταγραφή χωρίς αποθήκευση της μακροεντολής, κάντε κλικ στο πεδίο επιλογής Κλείσιμο του παραθύρου διαλόγου Καταγραφή.
 5. Για να αποθηκεύσετε την μακροεντολή, πρώτα επιλέξτε το αντικείμενο όπου θέλετε να αποθηκευτεί η μακροεντολή στο πεδίο λίστας Αποθήκευση μακροεντολής σε.
 6. Αν θέλετε η μακροεντολή να αποθηκευτεί σε μια νέα βιβλιοθήκη ή άρθρωμα, κάντε κλικ στο πεδίο επιλογής Νέα βιβλιοθήκη ή Νέο άρθρωμα και εισάγετε ένα όνομα για την βιβλιοθήκη ή το άρθρωμα.
 7. Εισάγετε ένα όνομα για την νέα μακροεντολή στη πεδίο κειμένου Όνομα μακροεντολής. Μην χρησιμοποιείτε λέξεις-κλειδιά της Basic ως ένα όνομα.
 8. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.

Περιορισμοί στην καταγραφή μακροεντολών

Οι ακόλουθες ενέργειες δεν καταγράφονται:

 • Το άνοιγμα των παραθύρων δεν καταγράφεται.
 • Ενέργειες που διαδραματίζονται σε άλλο παράθυρο από αυτό στο οποίο ενεργοποιήθηκε ο καταγραφέας δεν καταγράφονται.
 • Η αλλαγή παραθύρου δεν καταγράφεται.
 • Ενέργειες που δεν σχετίζονται με τα περιεχόμενα του εγγράφου δεν καταγράφονται. Για παράδειγμα, αλλαγές που έγιναν στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές , στο διαχειριστή μακροεντολών, στην επεξεργασία.
 • Οι επιλογές καταγράφονται μόνο αν έχουν γίνει χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο (δρομολόγια δρομέα), αλλά όχι όταν χρησιμοποιείται το ποντίκι.
 • Ο καταγραφέας μακροεντολών δουλεύει μόνο στο Calc και στο Writer.

Σχετικά θέματα

Μακροεντολή

Προγραμματισμός στο LibreOffice