Umístění

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Nastavení odsazení, vzdáleností a zarovnání pro číslované seznamy a odrážky.

Zvolte Formát - Odrážky a číslování a přejděte na kartu Umístění

When in Writer: Zvolte kartu Nástroje - Číslování osnovy - Umístění

When in Writer: Otevřete Styly a formátování - Styly seznamu - místní nabídka některé z položek - zvolte Nový/Upravit

Note.png Karta Umístění vypadá jinak pro dokumenty používající nové vlastnosti umístění a rozestupů, které byly zavedeny v OpenOffice.org 3.0 (a jsou používány ve všech verzích LibreOffice) a jinak pro dokumenty používající staré vlastnosti před verzí 3.0. Na nové verzi této karty se zobrazují ovládací prvky "Za číslováním", "Zarovnání číslování", "Zarovnat k" a "Odsazení". Stará verze této karty, která se objevuje při starých číslováních a odrážkách, obsahuje ovládací prvky "Odsazení", "Šířka číslování", "Minimální rozestup mezi číslováním a textem" a "Zarovnání číslování".

Úroveň

Vyberte úrovně, které chcete upravit.

Za číslováním

Vyberte prvek, který bude následovat číslování: krok tabulátoru, mezera nebo nic.

na

Pokud vyberete, aby číslování následoval krok tabulátoru, můžete zadat jeho velikost jako nezápornou hodnotu.

Zarovnání číslování

Nastavte zarovnání symbolů číslování. Vyberte "vlevo" pro začátek přímo na pozici "zarovnat na". Vyberte "vpravo" pro zarovnání přímo před pozici "zarovnat na". Vyberte "na střed" pro vycentrování symbolů na pozici "zarovnat na".

Note.png Volba Zarovnání číslování nenastavuje zarovnání odstavce.

Zarovnat k

Vložte vzdálenost od levého okraje stránky, na kterou mají být symboly zarovnány

Odsazení

Vložte vzdálenost od levého okraje stránky pro začátek všech řádek v číslovaném odstavci, který následuje za první řádkou.

Odsazení

Zadejte vzdálenost mezi levým okrajem stránky (nebo levým okrajem textového objektu) a levým okrajem symbolu číslování. Pokud aktuální styl odstavce používá odsazení, zde zadaná hodnota se přidá k odsazení.

Relativní

Odsadí aktuální úroveň relativně k předchozí úrovni v hierarchii.

Šířka číslování

Zadejte vzdálenost mezi levým okrajem symbolu číslování a levým okrajem textu.

When in Writer: Minimální rozestup mezi číslováním a textem

When in Writer: Zadejte minimální vzdálenost mezi pravým okrajem symbolu číslování a levým okrajem textu.

Výchozí

Obnoví původní hodnoty odsazení a vzdáleností.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.


Related Topics

Zarovnání odstavce