Diğer biçimlerde kaydedilmiş belgeleri açmak

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Aşağıdaki süreci izleyerek farklı bir biçimde kaydedilmiş belgeleri açabilirsiniz:

  1. Dosya - Aç'ı seçin.
  2. Dosya türleri listesinden bir biçim seçin.
  3. Bir dosya ismi seçin ve Aç'a tıklayın.

Dosya iletişim pencerelerinin daima farklı dosya biçimini varsayılan olarak göstermesini istiyorsanız, Araçlar - Seçenekler - Yükle/Kaydet - Genel'i seçin ve bu dosya biçimini Varsayılan dosya biçimi olarak seçin.

Bir klasörün bütün belgelerini dönüştürmek

Microsoft Word, Microsoft Excel veya Microsoft PowerPoint belgelerini OpenDocument dosya biçin belgelerine kopyalamak ve dönüştürmek için, işlem boyunca size kılavuzluk eden sihirbazı açın. Kaynak ve hedef dizinleri seçebilirsiniz, belgeleri ve/veya şablonları ve fazlasını döştürüp dönüştürmeyeceğinizi belirtin.

When in Writer: == HTML dosyalarını Writer'da açmak ==

  • "HTML Belgesi" dosya tipini LibreOffice Writer/Web içinde açmak için seçin. Bu, LibreOffice içerisinde HTML belgeleri için varsayılandır.

    Artık HTML kaynağını göster gibi tüm LibreOffice Writer/Web seçenekleri sizin için kullanılabilir durumdadır.
  • LibreOffice Writer içinde açmak için "HTML Belgesi (LibreOffice Writer)"ni seçin.

    Artık tüm LibreOffice Writer seçenekleri sizin için kullanılabilir durumdadır. LibreOffice Writer tarafından belge düzenlemek için sunulan tüm seçenekler HTML biçiminde kaydedilemezler.

Related Topics

XML Dosya Biçimleri

Belgeleri Başka Biçimlerde Kaydetmek

Microsoft Office Belgelerinin Dönüştürülmesi Hakkında

Microsoft Office ve LibreOffice Kullanmak

VBA kodu ile çalışmak

Varsayılan dosya biçimini ayarlamak

Microsoft Office Belge Türlerinin İlişkilendirilmesini Değiştirmek