Öppna dokument som sparats med ett annat format

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Så här gör du för att öppna ett dokument som sparats i ett annat format:

  1. Välj Arkiv - Öppna.
  2. Välj ett format i listan Filformat.
  3. Markera den filen som ska importeras och klicka på Öppna.

Om du vill att ett annat format alltid ska visas som standard i fildialogrutor väljer du Verktyg – Alternativ – Verktyg – Alternativ och anger ett nytt format som Standardfilformat.

Konvertera alla dokument i en mapp

Öppna guiden där du får hjälp att kopiera och konvertera alla dokument från Microsoft Word, Microsoft Excel och Microsoft PowerPoint till OpenDocument-format. Du kan markera en källkatalog och en målkatalog, ange om det är dokument och/eller mallar som ska konverteras med mera.

When in Writer: == Öppna HTML-filer i Writer ==

  • Välj att öppna filtypen "HTML-dokument" i LibreOffice Writer/Web. Detta är standardinställningen för HTML-dokument i LibreOffice].

    Du kan nu använda alla alternativ i LibreOffice Writer/Web, t.ex. Visa HTML-källa.
  • Välj att öppna filtypen "HTML-dokument (LibreOffice Writer)" i LibreOffice Writer.

    Du kan nu använda alla alternativ i LibreOffice Writer. Alla redigeringsalternativ för dokument i LibreOffice Writer kan inte sparas i HTML-format.

Related Topics

XML-filformat

Spara dokument i andra format

Om konvertering av Microsoft Office dokument

Använda Microsoft Office och LibreOffice

Arbeta med VBA-kod

Ställa in standardfilformat

Ändra associationer för dokumenttyper i Microsoft Office