Otwieranie dokumentów zapisanych w innych formatach

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Aby otworzyć dokument zapisany w innym formacie, należy postępować w sposób opisany poniżej:

  1. Wybierz Plik - Otwórz.
  2. Z listy Pliki typu wybierz format.
  3. Wybierz nazwę pliku i kliknij przycisk Otwórz.

Jeśli domyślnie w oknach dialogowych służących do operacji na plikach ma być zawsze wyświetlany inny format, wybierz go za pomocą polecenia Narzędzia – Opcje' – Ładuj/Zapisz – Ogólne' i zaznacz ten format jako Domyślny format plików.

Konwertowanie wszystkich dokumentów w folderze

Kreator prowadzi użytkownika przez proces kopiowania i konwertowania wszystkich dokumentów z formatów Microsoft Word, Microsoft Excel lub Microsoft PowerPoint do formatu OpenDocument. Można określić katalogi źródłowy i docelowy, określić czy mają być konwertowane dokumenty i/lub szablony oraz ustawić inne opcje.

When in Writer: == Otwieranie plików HTML w programie Writer ==

  • Wybierz typ pliku "Dokument HTML" do otwarcia w programie LibreOffice Writer/Web. Jest to domyślny program otwierający dokumenty HTML w LibreOffice.

    Wszystkie opcje programu LibreOffice Writer/Web zostaną udostępnione, w tym na przykład Tekst źródłowy HTML.
  • Wybierz typ pliku "Dokument HTML (LibreOffice Writer)" do otwarcia w programie LibreOffice Writer.

    Wszystkie opcje programu LibreOffice Writer zostaną udostępnione. Format HTML nie umożliwia zapisywania efektów działania wszystkich opcji edycji dokumentów, jakie oferuje LibreOffice Writer.

Related Topics

Formaty plików XML

Zapisywanie dokumentów w innych formatach

Konwersja dokumentów Microsoft Office

Korzystanie z dokumentów Microsoft Office w pakiecie LibreOffice

Praca z kodem VBA

Ustawianie domyślnego formatu plików

Zmiana przypisania plików Microsoft Office