Åpne dokumenter som er lagret i andre formater

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Du kan åpne et dokument som er lagret i et annet format ved å bruke denne framgangsmåten:

  1. Velg Fil → Åpne.
  2. Velg et format fra listen Filtype.
  3. Merk et filnavn og trykk på Åpne.

If you always want the file dialogs to show another format by default, choose Tools - Options' - Load/Save - General' and select that format as Default file format.

Gjøre om alle dokumenter i en mappe

Åpne veiviseren som leder deg gjennom kopiering og konvertering av alle Microsoft Word, Microsoft Excel eller Microsoft PowerPoint-dokumenter til OpenDocument-filformat. Du kan velge en kildemappe og en målmappe, samt velge om du vil konverte dokumenter og/eller maler og så videre.

When in Writer: == Åpne HTML-filer i Writer ==

  • Velg filtypen «HTML-dokument» for å åpne fila i LibreOffice Writer/Web. Dette er standard for HTML-dokumenter i LibreOffice.

    Nå er alle innstillingene i LibreOffice Writer/Web tilgjengelig, blant annet Vis HTML-kilde.
  • Velg «HTML-dokument (LibreOffice Writer)» for å åpne dokumentet i LibreOffice Writer.

    Innstillingene i LibreOffice Writer er tilgjengelige. Ikke alle valg som LibreOffice Writer tilbyr for redigeringav dokumenter kan lagres i HTML-format.

Related Topics

XML-filformat

Lagre dokumenter i andre formater

Om konvertering av Microsoft Office-dokumenter

Bruke Microsoft Office og LibreOffice

Arbeide med VBA-kode

Velge standard filformat

Endre filtilknytning for Microsoft Office-dokumenttyper