Άνοιγμα εγγράφων αποθηκευμένων σε άλλες μορφές

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Μπορείτε να ανοίξετε ένα αποθηκευμένο έγγραφο σε άλλη μορφή χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία:

  1. Επιλέξτε Αρχείο - Άνοιγμα.
  2. Επιλέξτε μια μορφή από τη λίστα Τύποι αρχείων.
  3. Επιλέξτε ένα όνομα και κάντε κλικ στο Άνοιγμα.

Εάν θέλετε οι διάλογοι αρχείου να εμφανίζουν πάντα έναν άλλο τύπο από προεπιλογή, επιλέξτε Εργαλεία - Επιλογές' - Φόρτωση/Αποθήκευση - Γενικά' και επιλέξτε αυτόν τον τύπο ως Προεπιλεγμένος τύπος αρχείου.

Μετατροπή όλων των εγγράφων ενός φακέλου

Ανοίξτε τον αυτόματο πιλότο, ο οποίος σας καθοδηγεί στη διαδικασία μετατροπής όλων των εγγράφων από Microsoft Word, Microsoft Excel ή Microsoft PowerPoint σε έγγραφα μορφής αρχείων OpenDocument. Μπορείτε να επιλέξετε έναν κατάλογο προέλευσης και προορισμού, να καθορίσετε εάν θα πρέπει να μετατραπούν τα έγγραφα ή/και τα πρότυπα και πολλά άλλα.

When in Writer: == Άνοιγμα αρχείων HTML στον Writer ==

  • Επιλέξτε το τύπο αρχείου "Έγγραφο HTML" για να ανοίξετε το LibreOffice Writer/Web. Αυτό είναι το προεπιλεγμένο για έγγραφα HTML στο LibreOffice.

    Όλες οι επιλογές του LibreOffice Writer/Web είναι τώρα διαθέσιμες σε σας, όπως η Προβολή κώδικα HTML.
  • Επιλέξτε "HTML Document (LibreOffice Writer)" για να ανοίξετε τον LibreOffice Writer.

    Όλες οι επιλογές του LibreOffice Writer είναι τώρα διαθέσιμες σε σας. Μερικές επιλογές που προσφέρει το LibreOffice Writer για επεξεργασία των εγγράφων δεν μπορούν να αποθηκευτούν σε μορφή HTML.

Related Topics

Μορφές αρχείων XML

Αποθήκευση εγγράφων σε άλλες μορφές

Σχετικά με τη μετατροπή εγγράφων Microsoft Office

Χρήση Microsoft Office και LibreOffice

Εργασία με κώδικα VBA

Ρύθμιση προεπιλεγμένης μορφής αρχείου

Αλλαγή συσχετισμών των τύπων εγγράφων Microsoft Office