Otevření dokumentů uložených v jiných formátech

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Soubor uložený v jiném formátu můžete otevřít následujícím způsobem:

  1. Zvolte Soubor - Otevřít.
  2. Vyberte formát ze seznamu Typ souboru.
  3. Označte název souboru a klepněte na Otevřít.

Chcete-li, aby se v souborových dialozích vždy zobrazoval jiný formát jako výchozí, zvolte Nástroje - Možnosti' - Načítání/ukládání - Obecné'a vyberte tento formát v oblasti Výchozí formát souborů.

Převod všech dokumentů ve složce

Chcete-li převést dokumenty z formátu Microsoft Word, Microsoft Excel nebo Microsoft PowerPoint do formátu OpenDocument, otevřete průvodce, který vás provede celou operací. Můžete zvolit zdrojový a cílový adresář, určit, zda se mají převést dokumenty anebo šablony, a mnohé další.

When in Writer: == Otevírání HTML souborů v aplikaci Writer ==

  • Pro otevření v LibreOffice Writer/Web zvolte "HTML Dokumenty". To je výchozí nastavení pro HTML dokumenty v LibreOffice.

    Nyní jsou dostupné všechny možnosti LibreOffice Writer/Web, jako je Zobrazit HTML zdroj.
  • Vyberte "HTML Dokument (LibreOffice Writer)" pro otevření v aplikaci LibreOffice Writer.

    Nyní jsou dostupné všechny možnosti LibreOffice Writer. Při editaci souborů uložených v HTML formátu nenabízí LibreOffice Writer všechny možnosti editace.

Related Topics

Formáty souborů XML

Ukládání dokumentů v jiných formátech

O převodu dokumentů Microsoft Office

Použití Microsoft Office a LibreOffice

Práce s kódem VBA

Nastavení výchozího formátu souborů

Změna asociace dokumentů typu Microsoft Office