Отваряне на документи, записани в други формати

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

За да отворите документ, записан в друг формат, направете следното:

  1. Изберете Файл - Отваряне.
  2. Изберете формат от списъка Файлове от тип.
  3. Изберете име на файл и щракнете върху Отваряне.

Ако желаете диалоговите прозорци за файлове винаги да показват друг формат по подразбиране, изберете Инструменти - Настройки' - Зареждане/записване - Общи' и изберете формата в областта Подразбиран файлов формат.

Преобразуване на всички документи в папка

Отворете помощника, който ще ви преведе през операцията, за да копирате и преобразувате всички документи от Microsoft Word, Microsoft Excel или Microsoft PowerPoint към документи във файловите формати OpenDocument. Можете да зададете директории – източник и цел, както и да укажете дали да се преобразуват документи и/или шаблони и други настройки.

When in Writer: == Отваряне на HTML файлове в Writer ==

  • Изберете типа файлове „Документ на HTML“, за да отворите файла в LibreOffice Writer/Web. Това е подразбираната настройка за документи на HTML в LibreOffice.

    Ще получите достъп до всички функции на LibreOffice Writer/Web, например Показване на кода на HTML.
  • Изберете „Документ на HTML (LibreOffice Writer)“, за да отворите файла в LibreOffice Writer.

    Ще получите достъп до всички функции на LibreOffice Writer. Резултатите от някои функции, предлагани от LibreOffice Writer, не могат да бъдат записвани във формат HTML.

Related Topics

Файлови формати, базирани на XML

Записване на документи в други формати

Преобразуване на документи на Microsoft Office

Използване на Microsoft Office и LibreOffice

Работа с код на VBA

Задаване на подразбиран файлов формат

Промяна на асоциациите за документи на Microsoft Office