Upravljanje z zaznamki

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
Ikona
Z ikono Dodaj med zaznamke nastavite zaznamek za trenutno prikazano stran pomoči.

Zaznamke lahko najdete na strani zavihka Zaznamki.


  • Z dvoklikom zaznamka ali z vnašalko odprete dodeljeno stran pomoči. Z desnim klikom odprete kontekstni meni.
  • Uporabite brisalko za brisanje izbranega zaznamka.

Na kontekstnem meniju zaznamka najdete naslednje ukaze:


  • Prikaži – prikaže izbrano temo pomoči.

  • Preimenuj – odpre pogovorno okno za vnos drugega imena za zaznamek.

  • Izbriši – izbriše izbrani zaznamek.

Related Topics

Okno pomoči za LibreOffice

Vsebina – Glavne teme pomoči

Namigi in razširjeni namigi

Kazalo – Iskanje po ključnih besedah pomoči

Najdi – Iskanje besedila