Zarządzanie zakładkami

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
Ikona
Za pomocą ikony Dodaj do zakładek można wstawić zakładkę bieżącej strony Pomocy.

Zakładki można znaleźć na karcie Zakładki.


  • Dwukrotne kliknięcie zakładki lub naciśnięcie klawisza Enter powoduje otwarcie odpowiedniej strony Pomocy. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy powoduje otwarcie menu kontekstowego.
  • Aby usunąć wybraną zakładkę, należy nacisnąć klawisz Delete.

Menu kontekstowe zakładki zawiera następujące polecenia:


  • Wyświetl - wyświetla wybrany temat Pomocy.

  • Zmień nazwę - otwiera okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie innej nazwy zakładki.

  • Usuń - usuwa zaznaczone zakładki.

Related Topics

Okno pomocy LibreOffice

Zawartość - główne tematy pomocy

Wskazówki i wskazówki rozszerzone

Indeks - przeszukiwanie przy pomocy słów kluczowych

Znajdź - przeszukiwanie pełnotekstowe