Toorbarruuwwan Taliiguu

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

ni dandeessa.

Sajoo
Fuula ammee gargaartuu irratti mul'ifamef qindeessuuf Toorbarruuwwan ida'i sajoo fayyadami.

Toorbarruuwwan fuula caancalaa Toorbarruuwwanirratti argachuu dandeessa.


  • Toorbarruu lama cuqaasuun yookaan furtuu deebii dhiibuun fuula gragaartuu ramadame bana. Mirga cuqaasuun baafata halqaraa bana.
  • Toorbarruu filataman haquuf furtuu Del fayyadami.

Ajajootni armaan gadii baafata halqaraa toorbarruu irraati


  • Display - dhimma gargaartuu filtame agarsiisa.

  • Rename - maqaa adda biraa torbarruudhaaf galchuuf qaaqa bana.

  • Delete - toorbarruu filatme haqa .

Related Topics

The Foddaa Gargaarsa LibreOffice

Qabeentoota - Matadureewwan Gargaartuu Ijoo

Tips and Extended Tips

Kasaa - Gargaartuu keessatti Jefuraa Barbaadi

Argadhu - Barbaadi Barruu-Guutuu