Håndtere bokmerker

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
Ikon
Bruk Legg til bokmerke-knappen for å lage et bokmerke til siden som vises i hjelpen.

Du finner bokmerkene på Bokmerker-fanen.


  • Hvis du dobbeltklikker på et bokmerke eller trykker på «Enter»-tasten, åpnes den tilsvarende siden i hjelpen. Hvis du høyreklikker, åpnes en sprettoppmeny.
  • Bruk «Delete»-tasten hvis du vil slette bokmerket som er merket.

Følgende kommandoer finnes i sprettoppmenyen til et bokmerke:


  • Vis – viser hjelp om det valgte emnet.

  • Endre navn – åpner et dialogvindu der du kan gi bokmerket et annet navn.

  • Slett – sletter det valgte bokmerket.

Related Topics

Hjelpevinduet i LibreOffice

Innhold – Hovedemnene i hjelpen

Tips og utvidede tips

Stikkord – Søk etter stikkord i hjelpen

Søk – Søk i hele teksten