ការ​គ្រប់​គ្រង​កន្លែង​ចំណាំ

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
រូប​តំណាង​
ប្រើ​រូប​តំណាង​ ​បន្ថែម​ទៅ​កន្លែង​ចំណាំ​​ ដើម្បី​កំណត់​កន្លែង​ចំណាំ​សម្រាប់​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន​​​ ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​ជំនួយ​ ។​

អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​កន្លែង​ចំណាំ​លើ​ផ្ទាំង​ទំព័រ​ កន្លែង​ចំណាំ​ ។


  • ​ចុច​ទ្វេ​ដង​លើ​កន្លែង​ចំណាំ​មួយ​ ឬ​ ចុច​គ្រាប់​ចុច​ត្រឡប់​ ដើម្បី​បើក​​ទំព័រ​​ដែល​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​ក្នុង​ជំនួយ​ ។ ចុច​កណ្តុរ​ខាង​ស្តាំ​ដើម្បី​បើក​ម៉ឹនុយ​បរិបទ​ ។​
  • ប្រើ​គ្រាប់​ចុច​ លុប(​Del) ដើម្បី​លុប​កន្លែង​ចំណាំ​ដែល​បានជ្រើស​ ។

ពាក្យ​បញ្ជា​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​​ គឺ​នៅ​លើ​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​នៃ​កន្លែង​ចំណាំ ៖


  • ​​បង្ហាញ​​​​ - ​​​បង្ហាញ​ប្រធាន​បទ​ជំនួយ​ដែល​បាន​ជ្រើស​។

  • ប្តូរ​ឈ្មោះ​​ - ​បើក​ប្រអប់​​សម្រាប់​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ដទៃ​ទៀត​ សម្រាប់​កន្លែង​ចំណាំ ។

  • លុប​ - លុប​កន្លែង​ចំណាំ​ដែល​បាន​ជ្រើស​​ ។​

Related Topics

បង្អួច​ជំនួយ​របស់ LibreOffice

មាតិកា​ - ​ប្រធាន​បទ​ជំនួយ​ចម្បង​

ព័ត៌មាន​ជំនួយ និង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ​បន្ថែម

លិបិក្រម​ - ស្វែង​រក​ពាក្យ​​រក​ក្នុង​ជំនួយ​​

ស្វែង​រក​ - ស្វែង​រក​អត្ថបទ​ពេញ​លេញ​​