Διαχείριση σελιδοδεικτών

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
Icon
Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο Προσθήκη στους σελιδοδείκτες... για να καθορίσετε ένα σελιδοδείκτη για την τρέχουσα σελίδα που εμφανίζεται στη βοήθεια.

Μπορείτε να βρείτε τους σελιδοδείκτες στη σελίδα καρτέλας Σελιδοδείκτες.


  • Αν κάνετε διπλό κλικ σε κάποιο σελιδοδείκτη ή αν πατήσετε το πλήκτρο Enter, τότε ανοίγει η σελίδα της βοήθειας στην οποία αντιστοιχεί ο σελιδοδείκτης. Αν κάνετε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού, τότε ανοίγει το μενού περιβάλλοντος.
  • Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Del για να διαγράψετε τον σελιδοδείκτη που επιλέξατε.

Στο μενού περιβάλλοντος σελιδοδεικτών μπορείτε να βρείτε τις ακόλουθες εντολές:


  • Εμφάνιση... - εμφανίζει το επιλεγμένο θέμα της βοήθειας.

  • Μετονομασία - ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για να πληκτρολογήσετε ένα νέο όνομα για τον σελιδοδείκτη.

  • Διαγραφή - διαγράφει τον σελιδοδείκτη που επιλέξατε.

Related Topics

Tο παράθυρο βοήθειας του LibreOffice

Περιεχόμενα - Τα κύρια θέματα της βοήθειας

Συμβουλές και εκτεταμένες συμβουλές

Ευρετήριο - Αναζήτηση στη βοήθεια βάσει λέξης-κλειδί

Εύρεση - Η αναζήτηση πλήρους κειμένου