Управление на показалците

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
Икона
Използвайте иконата Добавяне на показалец, за да създадете показалец към текущата страница, показана в прозореца Помощ.

Показалците се намират в раздела Показалци на прозореца.


  • Двукратното щракване върху показалец, както и натискането на клавиша Return, отваря сочената страница от помощта. Щракване с десния бутон отваря контекстното меню.
  • За да изтриете избран показалец, използвайте клавиша Del.

Контекстното меню на показалец съдържа следните команди:


  • Визуализиране - визуализира избраната тема от помощта.

  • Преименуване - отваря диалогов прозорец за въвеждане на ново име за показалеца.

  • Изтриване - изтрива избрания показалец.

Related Topics

Прозорецът Помощ за LibreOffice

Съдържание - основните теми на помощта

Подсказки и разширени подсказки

Азбучен указател - търсене на ключови думи в помощта

Търсене - претърсване целия текст на помощта