Lista wyrażeń regularnych

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
Znak Wynik/Sposób użycia
Dowolny znak Oznacza dowolny znak, chyba że określono inaczej.
. Oznacza dowolny znak za wyjątkiem znaku podziału wiersza lub akapitu. Na przykład wyszukiwanie frazy "kl.cz" powoduje znalezienie zarówno słowa "klucz" oraz "klacz".
^ Znajduje poszukiwaną frazę tylko wtedy, gdy występuje ona na początku akapitu. Występujące na początku akapitu specjalnie obiekty - takie jak puste pola lub ramki zakotwiczone do znaków - są ignorowane. Przykład: "^Piotr".
$ Znajduje poszukiwaną frazę tylko wtedy, gdy występuje ona na końcu akapitu. Występujące na końcu akapitu specjalnie obiekty - takie jak puste pola lub ramki zakotwiczone do znaków - są ignorowane. Przykład: "Piotr$".

$ sam zgodny jest z końcem akapitu. W ten sposób możesz wyszukać i zastąpić podział akapitu.

* Znajduje zero lub więcej znaków występujących przed symbolem "*". Na przykład wyszukiwanie frazy "Ab*c" powoduje znalezienie fraz "Ac", "Abc", "Abbc", "Abbbc" itd.
+ Znajduje jeden lub więcej znaków występujących przed symbolem "+". Na przykład wyszukiwanie frazy "AX.+4" powoduje znalezienie "AXx4" ale nie "AX4".

Zawsze znajdowany jest najdłuższy możliwy ciąg znaków pasujący do wzorca w akapicie. Jeśli akapit zawiera ciąg "AX 4 AX4", podświetlany jest cały akapit.

? Znajduje zero lub jeden znak występujący przed symbolem "?". Na przykład wyszukiwanie frazy "Teksty?" powoduje znalezienie fraz "Tekst" i "Teksty", natomiast wyszukiwanie frazy "x(ab|c)?y" - fraz "xy", "xaby" i "xcy".
\ Podczas wyszukiwania znak specjalny występujący po znakach "\" jest interpretowany jak zwykły, a nie jak specjalny symbol wyrażenia regularnego (za wyjątkiem kombinacji \n, \t, \> oraz \<). Na przykład wyszukiwanie frazy "drzew\." powoduje znalezienie ciągu "drzew." a nie "drzewo" czy "drzewa".
\n Represents a line break that was inserted with the Shift+Enter key combination. To change a line break into a paragraph break, enter \n in the Find and Replace boxes, and then perform a search and replace.

\n in the Find text box stands for a line break that was inserted with the Shift+Enter key combination.

\n in the Replace text box stands for a paragraph break that can be entered with the Enter or Return key.

\t Represents a tab. You can also use this expression in the Replace box.
\b Dopasuje granicę słowa. Na przykład, "\bpan" znajdzie "pantofel", ale nie "tulipan", natomiast "pan\b" znajduje "tulipan" ale nie "pantofel". Samo słowo "pan" zostanie znalezione w obu przypadkach.
^$ Znajduje pusty akapit.
^. Znajduje pierwszy znak akapitu.
& lub $0 Adds the string that was found by the search criteria in the Find box to the term in the Replace box when you make a replacement.

For example, if you enter "window" in the Find box and "&frame" in the Replace box, the word "window" is replaced with "windowframe".

You can also enter an "&" in the Replace box to modify the Attributes or the Format of the string found by the search criteria.

[abc123] Oznacza jeden ze znaków znajdujących się między nawiasami kwadratowymi.
[a-e] Oznacza dowolny ze znaków z przedziału od a do e, w tym znaki początkowe i końcowe

Znaki są ustawiane w kolejności według numerów kodów.

[a-eh-x] Oznacza dowolny ze znaków z przedziałów od a do e oraz od h do x.
[^a-s] Oznacza dowolny ze znaków spoza przedziału od a do s.
\uXXXX

\UXXXXXXXX

Oznacza znak określony czterocyfrowym kodem szesnastkowym (XXXX).

Dla znaków nieznanych jest osobny wariant z wielkiej litery U i ośmiu cyfr szesnastkowych (XXXXXXXX).

Dla pewnych symboli czcionek kod znaków specjalnych może zależeć od używanej czcionki. Kody można przejrzeć, wybierając Wstaw - Znak specjalny.

| Znajduje frazy występujące przed symbolem "|" i po nim. Na przykład wyszukanie frazy "to|tamto" powoduje znalezienie ciągów "to" i "tamto".
{2} Definiuje liczbę możliwych wystąpień znaku znajdującego się przed nawiasem otwierającym. Na przykład wyszukiwanie frazy "zo{2}" powoduje znalezienie ciągu "zoo".
{1,2} Definiuje maksymalną i minimalną liczbę możliwych wystąpień znaku znajdującego się przed nawiasem otwierającym. Na przykład wyszukiwanie frazy "zo{1,2}" powoduje znalezienie ciągów "zo" i "zoo".
{1,} Definiuje minimalną liczbę wystąpień znaku znajdującego się przed nawiasem otwierającym. Na przykład wyszukiwanie frazy "zo{2,}" powoduje znalezienie ciągów "zoo", "zooo" i "zooooo".
( ) In the Find box:

Definiuje znaki znajdujące się w nawiasach jako elementy, do których można się potem odwołać. Do pierwszej takiej grupy znaków można się odwołać wpisując "\1", do drugiej - wpisując "\2" i tak dalej.

Na przykład jeśli tekst zawiera liczbę 13487889, wyszukiwanie z użyciem wyrażenia regularnego "(8)7\1\1" powoduje znalezienie ciągu "8788".

Nawiasami () można także grupować ciągi, na przykład fraza "a(bc)?d" powoduje znalezienie "ad" lub "abcd".

In the Replace box:

Aby zamienić odwołania, użyj symbolu $ (dolar) zamiast symbolu \ (odwrotny ukośnik). Aby zamienić cały odnaleziony ciąg, użyj symbolu $0.

[:alpha:] Oznacza znak alfabetyczny. Aby znaleźć taki znak należy użyć wzorca [:alpha:]+.
[:digit:] Oznacza cyfrę dziesiętną. Aby znaleźć taki znak należy użyć wzorca [:digit:]+.
[:alnum:] Oznacza znak alfanumeryczny ([:alpha:] i [:digit:]).
[:space:] Przedstawia znak spacji (ale żaden inny znak specjalny).
[:print:] Oznacza znak drukowalny.
[:cntrl:] Oznacza znak niedrukowalny.
[:lower:] Oznacza małą literę, o ile w sekcji Opcje zaznaczono pole wyboru Uwzględniaj wielkość liter.
[:upper:] Oznacza wielką literę, o ile w sekcji Opcje zaznaczono pole Uwzględniaj wielkość liter.

Przykłady

e([:digit:])? -- wyszuka 'e' i następującą po nim cyfrę zero. Pamiętaj, że wszystkie dotychczas nazwane klasy znaków takie jak [:digit:] muszą być w nawiasach.

^([:digit:])$ -- wyszuka linie lub komórki zawierające dokładnie jedną cyfrę.

Kryteria wyszukiwania można łączyć w celu utworzenia złożonych wyszukiwań.

Aby odnaleźć pojedyncze liczby trzycyfrowe w akapicie

^[:digit:]{3}$

^ oznacza, że dopasowanie musi wystąpić na początku akapitu,

[:digit:] odpowiada dowolnej cyfrze dziesiętnej,

{3} oznacza, że muszą wystąpić dokładnie 3 kopie „cyfry”,

$ oznacza, że dopasowanie musi wystąpić na końcu akapitu.


Related Topics

Znajdź i zamień

When in Writer: Przeszukiwanie tekstu przy pomocy znaków wieloznacznych

Znajdowanie i zamiana w programie Writer

Strona Wiki o wyrażeniach regularnych w programie Writer

Strona Wiki o wyrażeniach regularnych w programie Calc