Språk med komplex textlayout

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

För närvarande stöds hindi, thailändska, hebreiska och arabiska som CTL-språk i LibreOffice.

Om du markerar textflödet från höger till vänster löper inbäddad västerländsk text fortfarande från vänster till höger. Du flyttar markören med piltangenterna, högerpil flyttar den till textens slut och vänsterpil till textens början.

Du kan ändra skrivriktningen för texten direkt genom att trycka på någon av följande tangenter:

  • Ctrl+Skift+D eller Ctrl+höger Skift-tangent - växla till textinmatning från höger till vänster
  • Ctrl+Skift+A eller Ctrl+vänster Skift-tangent - växla till textinmatning från vänster till höger
  • Tangentkombinationer som bara använder tilläggstangenten fungerar bara när CTL-stöd är aktiverat.

På sidor med flera kolumner, där områden och ramar är formaterade för textflöde från höger till vänster, är den första kolumnen den första kolumnen på höger sida och den sista kolumnen är den längst till vänster.

I LibreOffice Writer har text som formaterats för thailändska följande funktioner:

  • I stycken som marginaljusterats sträcks tecknen ut till radernas marginaler. I andra språk sträcks avståndet mellan orden ut.
  • Använd Delete-tangenten om du vill ta bort ett helt sammansatt tecken. Använd Backsteg-tangenten om du vill ta bort den sista delen av det föregående sammansatta tecknet.
  • Använd högerpil- eller vänsterpiltangenten om du vill flytta till nästa eller föregående hela sammansatta tecken. Om du vill placera markören i ett sammansatt tecken använder du Alt+piltangenten.

Närliggande ämnen

Välja dokumentspråk

Verktyg – Alternativ – Språkinställningar – Språk

Verktyg – Alternativ – Språkinställningar – Komplex textlayout