Jeziki s kompleksno postavitvijo besedila

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

LibreOffice trenutno podpira hindujski, tajski, hebrejski ter arabski jezik kot jezike s kompleksno postavitvijo besedila.

Če izberete potek besedila z desne proti levi, vdelano zahodno besedilo še vedno poteka z leve proti desni. Kazalka se odziva na smerne tipke tako, da jo tipka desno premakne »na konec besedila« in tipka levo »na začetek besedila«.

Smer pisanja besedila lahko spremenite neposredno tako, da pritisnete eno od naslednjih tipk:

  • Krmilka+dvigalka+D ali krmilka+desna dvigalka – preklop na vnos besedila z desne proti levi
  • Krmilka+dvigalka+A ali krmilka+leva dvigalka – preklop na vnos besedila z leve proti desni
  • Kombinacije tipk, ki so le za spreminjanje, delujejo le takrat, ko je omogočena podpora za kompleksno postavitev besedila.

Na straneh z več stolpci je pri odsekih ali okvirih, ki so oblikovani s potekom besedila z desne proti levi, prvi stolpec desni stolpec in zadnji stolpec levi stolpec.

V LibreOffice Writer ima besedilo, oblikovano v tajskem jeziku, naslednje lastnosti:

  • V odstavkih z obojestransko poravnavo so znaki raztegnjeni, da se ujemajo s črtami na robovih. V ostalih jezikih so raztegnjeni presledki med besedami.
  • Uporabite brisalko za izbris celotnega sestavljenega znaka. Uporabite vračalko za izbris zadnjega dela prejšnjega sestavljenega znaka.
  • Uporabite smerno tipko desno ali levo za premik do naslednjega ali prejšnjega celega sestavljenega znaka. Če želite postaviti kazalko znotraj sestavljenega znaka, uporabite tipke izmenjalka+smerna tipka.

Podobne teme

Izbor jezika dokumenta

Orodja – Možnosti – Nastavitve jezika – Jeziki

Orodja – Možnosti – Nastavitve jezika – Kompleksna postavitev jezika