Języki o złożonym układzie tekstu

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Obecnie spośród języków o złożonym układzie tekstu LibreOffice obsługuje hindi, tajski, hebrajski i arabski.

Wybranie przepływu tekstu od prawej do lewej strony nie powoduje zmiany osadzonego w dokumencie tekstu pisanego skryptem łacińskim. Kursor reaguje na naciśnięcie klawiszy strzałek w następujący sposób: strzałka w prawo przenosi kursor "na koniec tekstu", a strzałka w lewo - "na początek tekstu".

Kierunek tekstu można zmienić bezpośrednio, naciskając jeden z następujących klawiszy:

  • Ctrl+Shift+D lub Ctrl+prawy Shift - przełączenie do trybu wprowadzania tekstu od prawej do lewej strony
  • Ctrl+Shift+A lub Ctrl+lewy Shift - przełączenie do trybu wprowadzania tekstu od lewej do prawej strony
  • Kombinacje z samym klawiszem Shift działają tylko po włączeniu obsługi języków o złożonym układzie tekstu.

W wielokolumnowych stronach, sekcjach lub ramkach sformatowanych jako tekst pisany od prawej do lewej strony kolumna z prawej strony jest kolumną pierwszą, a kolumna z lewej - ostatnią.

W pakiecie LibreOffice Writer tekst sformatowany w języku tajlandzkim ma następujące właściwości:

  • W akapitach wyrównanych do lewej i prawej znaki zostają rozciągnięte, aby tekst dochodził do marginesów. W innych językach rozciągane są odstępy między słowami.
  • Aby usunąć cały znak złożony, należy nacisnąć klawisz Delete. Aby usunąć ostatnią część poprzedniego znaku złożonego, należy nacisnąć klawisz Backspace.
  • Za pomocą klawiszy prawej i lewej strzałki możesz przeskakiwać do całego następnego lub poprzedniego znaku złożonego. Aby umieścić kursor wewnątrz znaku złożonego, użyj kombinacji klawiszy Alt + strzałka.

Tematy pokrewne

Wybieranie języka dokumentu

Narzędzia – Opcje – Ustawienia językowe – Języki

Narzędzia – Opcje – Ustawienia językowe – Złożony układ tekstu