Talen met complexe-tekstlayout

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Momenteel biedt LibreOffice ondersteuning voor Hindi, Thai, Hebreeuws en Arabisch als CTL-talen.

Als u de tekstrichting instelt op Van rechts naar links, wordt de ingesloten Westerse tekst nog steeds van links naar rechts geschreven. De cursor reageert op de pijltoetsen: met de pijl naar rechts wordt de cursor naar het einde van de tekst verplaatst en met de pijl naar links wordt de cursor naar het begin van de tekst verplaatst.

U kunt de tekstrichting op de volgende manieren direct wijzigen:

  • Ctrl+Shift+D of Ctrl+rechter Shift-toets - schakelen naar invoer in van rechts-naar-links-tekst
  • Ctrl+Shift+A of Ctrl+linker Shift-toets - schakelen naar invoer in van links-naar-rechts-tekst
  • De sneltoetscombinaties voor parameters werken alleen als CTL-ondersteuning is ingeschakeld.

Op pagina's, secties of frames met meerdere kolommen waarvoor de tekststroom van rechts naar links loopt, is de eerste kolom de rechterkolom en de laatste kolom de linkerkolom.

In LibreOffice Writer beschikt u met tekst die is opgemaakt in Thai over de volgende functies:

  • In alinea's met uitgevulde uitlijning worden de tekens uitgerekt, zodat de regels van de linker- tot de rechtermarges lopen. In andere talen worden de spaties tussen de woorden uitgerekt.
  • Gebruik de Delete-toets om een samengesteld teken te verwijderen. Gebruik de Backspace-toets om het laatste deel van het vorige samengestelde teken te verwijderen.
  • Gebruik de toets pijl naar rechts of de pijl naar links om naar het volgende of vorige samengestelde teken te springen. Gebruik Alt+pijltoets om de cursor in een samengesteld teken te plaatsen.

Verwante onderwerpen

De documenttaal selecteren

Extra - Opties - Taalinstellingen - Talen

Extra - Opties - Taalinstellingen - Complexe tekst lay-out