Språk som bruker kompleks tekstvisning

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

LibreOffice støtter hindi, thai, hebraisk og arabisk som språk som bruker kompleks tekst.

Hvis du velger tekstflyt fra høyre til venstre, vil inkludert vestlig tekst forsatt bli vist fra venstre til høyre. Skrivemerket tilsvarer piltastene på den måten at høyre pil flytter skrivemerket til tekstens slutt, og venstre pil til tekstens begynnelse.

Du kan endre tekstens skriveretning direkte ved å trykke på en de følgende tastene:

  • Ctrl + Shift + D eller Ctrl + Høyre Shift → forandre høyre til venstre tekstinnsetting
  • Ctrl + Shift + A eller Ctrl + Venstre Shift - bytt til venstre til høyre-tekstskriving
  • Valgtastkombinasjonene virker kun når CTL-støtte er slått på.

I sider med flere spalter, hvor seksjoner eller rammer er formateret med tekstflyten fra høyre mot venstre, er den første spalten den høyre spalte, og den siste spalten er venstre spalte.

I LibreOffice Writer-tekst formateret som Thai har følgende egenskaper:

  • I avsnitt med like marger, er tegna strekt til følge linjene ved margene. I andre språk er mellomrommene mellom ord strekt.
  • Bruk Delete for å slette et helt sammensatt tegn. Bruk rettetasten for å slette den siste delen av det forrige sammensatte tegnet.
  • Bruk høyre pil eller venstre pil for å bytte til neste eller forrige hele sammensatte tegn. For å plassere skrivemerket inni et sammensatt tegn, brukAlt + Piltast.

Lignende emner

Velge språk for dokumentet

Verktøy → Alternativer → Språkinnstillinger → Språk

Verktøy → Alternativer → Språkinnstillinger → Kompleks tekstutforming