Γλώσσες που χρησιμοποιούν πολύπλοκη διάταξη κειμένου

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Προς το παρόν, το LibreOffice υποστηρίζει χιντί, ταϊλανδικά, εβραϊκά και αραβικά ως CTL γλώσσες.

Αν επιλέξετε τη ροή κειμένου από δεξιά προς αριστερά, το ενσωματωμένο δυτικό κείμενο ακόμη τρέχει από αριστερά προς δεξιά. Ο δείκτης μετακινείται με το κουμπί με το δεξιό βέλος "στο τέλος του κειμένου" και με το κουμπί με το αριστερό βέλος "στην αρχή του κειμένου".

Μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση γραφής του κειμένου απευθείας πατώντας ένα από τα ακόλουθα πλήκτρα:

  • Ctrl+Shift+D ή Ctrl+Δεξιό πλήκτρο Shift - για αλλαγή ροής κειμένου από δεξιά προς αριστερά
  • Ctrl+Shift+A ή Ctrl+Αριστερό πλήκτρο Shift - για αλλαγή ροής κειμένου από αριστερά προς δεξιά
  • Οι συνδυασμοί πλήκτρων λειτουργούν μόνο όταν η υποστήριξη CTL είναι ενεργή.

Σε πολύστηλες σελίδες, τομείς ή πλαίσια που είναι μορφοποιημένα με τη ροή κειμένου από δεξιά προς αριστερά, η πρώτη στήλη είναι η δεξιά στήλη και η τελευταία στήλη είναι η αριστερή στήλη.

Στο LibreOffice Writer το μορφοποιημένο κείμενο με Ταϊλανδική γλώσσα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Σε παραγράφους με γραμμές πλήρως στοιχισμένες, οι χαρακτήρες επιμηκύνονται για να ταιριάξουν οι γραμμές στα περιθώρια. Σε άλλες γλώσσες τα διαστήματα μεταξύ των λέξεων έχουν επιμυκηνθεί.
  • Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Delete για να διαγράψετε ένα ολόκληρο σύνθετο χαρακτήρα. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Backspace για να διαγράψετε το τελευταίο μέρος του προηγούμενου σύνθετου χαρακτήρα.
  • Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλους για να μεταβείτε στον προηγούμενο ή τον επόμενο σύνθετο χαρακτήρα. Για να τοποθετήσετε τον δρομέα σας μέσα σε ένα σύνθετο χαρακτήρα πατήστε Alt+πλήκτρο βέλους.

Σχετικά θέματα

Επιλογή της γλώσσας εγγράφου

Εργαλεία - Επιλογές - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες

Εργαλεία - Επιλογές - Ρυθμίσεις γλώσσας - Διάταξη σύνθετου κειμένου