Sprog som bruger Complex Text Layout (CTL)

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

På nuværende tidspunkt understøtter LibreOffice Hindi, Thai, Hebraisk, og Arabisk som CTL-sprog.

Hvis du vælger tekstforløbet fra højre mod venstre, vil indlejret vestligt tekst stadig blive vist fra venstre mod højre. Markøren svarer til piletasterne på den måde, at højrepil flytter markøren til tekstens slutning, og venstrepil flytter til tekstens begyndelse.

Du kan ændre tekstens skriveretning direkte ved at trykke en af de følgende taster:

  • Ctrl+Skift+D eller Ctrl+Højre Skift-tast - skift tekstindtastning til højre mod venstre
  • Ctrl+Skift+A eller Ctrl+Venstre Skift-tast - skift tekstindtastning til venstre mod højre
  • Tastekombinationerne virker kun, når CTL-understøttelse er aktiveret.

I sider med flere spalter, hvor sektioner eller rammer er formateret med tekstforløbet fra højre mod venstre, er den første spalte den højre spalte, og den sidste spalte er venstre spalte.

I LibreOffice Writer-tekst formateret som Thai har følgende funktionalitet:

  • I afsnit med lige margener, er tegnene udstrakt til at flugte linjerne ved margenerne. I andre sprog er mellemrummene mellem ord udstrakt.
  • Brug Delete-tasten for at slette et helt sammensat tegn. Brug tilbagetasten for at slette den sidste del af det foregående sammensatte tegn.
  • Brug højrepil eller venstrepil for at hoppe til næste eller foregående hele sammensatte tegn. For at placere markøren inden i et sammensat tegn, brugAlt+Piletasterne.

Relaterede emner

Valg af sprog for dokumentet

Funktioner - Indstillinger - Sprogindstillinger - Sprog

Funktioner - Indstillinger - Sprog indstillinger - Complex Text Layout (CTL)