Jazyky používající komplexní rozvržení textu

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

V současné době podporuje LibreOffice z CTL jazyků hindštinu, thajštinu, hebrejštinu a arabštinu.

Pokud zvolíte směr textu zprava doleva, vložené západní texty se stále zobrazují zleva doprava. Kurzor se při pohybu kurzorovými klávesami chová tak, že šipka doprava přesune kurzor "na konec textu" a šipka doleva "na začátek textu".

Směr textu je možné změnit přímo stisknutím klávesových zkratek:

  • Ctrl+Shift+D nebo Ctrl+Pravý Shift - přepnutí na směr zprava doleva
  • Ctrl+Shift+A nebo Ctrl+Levý Shift - přepnutí na směr zleva doprava
  • Změna pomocí kláves funguje pouze, je-li aktivní podpora CTL.

Na stránkách, které mají určen směr textu zprava doleva a obsahují více sloupců, sekcí či rámců, je první sloupce sloupec vpravo a poslední sloupec je sloupec vlevo.

V LibreOffice Writer má text v jazyce thajština následující vlastnosti:

  • Je-li odstavec zarovnán do bloku, mění se velikost znaků, aby řádky vyplnily okraje. V jiných jazycích se mění velikost mezer mezi slovy.
  • Pomocí klávesy Delete smažete celý složený znak. Pomocí klávesy Backspace smažete poslední část předchozího složeného znaku.
  • Pomocí kurzorových kláves vpravo a vlevo se přesunete na následující nebo předchozí složený znak. Chcete-li umístit kurzor do složeného znaku, použijte Alt+kurzorové klávesy.

Související témata

Výběr jazyka dokumentu

Nástroje - Možnosti - Jazyková nastavení - Jazyky

Nástroje - Možnosti - Jazyková nastavení - Komplexní rozvržení textu