Езици със сложни писмености

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

В момента LibreOffice поддържа хинди, тайски и арабски като езици със сложна писменост.

Ако изберете посока на текста от дясно на ляво, вложеният западен текст все пак ще тече от ляво на дясно. Курсорът реагира на клавишите със стрелки така, че стрелката надясно го мести „към края на текста“, а стрелката наляво – „към началото на текста“.

Можете да сменяте директно посоката на писане, натискайки някой от следните клавиши:

  • Ctrl+Shift+D или Ctrl+десния Shift – превключване към писане от дясно на ляво
  • Ctrl+Shift+A или Ctrl+левия Shift – превключване към писане от ляво на дясно
  • Клавишните комбинации само от модификатори работят само при разрешена поддръжка за езици със сложна писменост.

В страници, раздели или рамки с много колони, форматирани с посока на текста от дясно на ляво, първата колона е дясната, а последната – лявата.

В LibreOffice Writer текст, форматиран с тайски език, има следните особености:

  • В абзаци с двустранно подравняване знаците се разтягат, за да се запълнят редовете. В другите езици се разтягат интервалите между думите.
  • Клавишът Delete изтрива цял съставен знак. Клавишът Backspace изтрива последната част от предишния съставен знак.
  • Клавишите със стрелки наляво и надясно местят курсора към предишния или следващия съставен знак. За да позиционирате курсора вътре в съставен знак, използвайте Alt+стрелка.

Теми, свързани с показаната

Избиране на езика на документа

Инструменти - Настройки - Езикови настройки - Езици

Инструменти - Настройки - Езикови настройки - Сложни писмености.