Sekme Duraklarını Eklemek ve Düzenlemek

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Yatay cetvel üzerinde mevcut paragraf için sekme duraklarını görebilirsiniz. Eğer sekme duraklarını değiştirmek isterseniz, öncelikle takip eden şekilde sekme durakları değiştirmek istediğiniz kapsamı belirlemelisiniz:

  • Tüm belgeleriniz için varsayılan sekme kesmelerini değiştirmek için: Menüyü kullanın Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Writer - Genel.
  • Mevcut Paragraf Biçemini kullanarak tüm paragraflar için sekme kesmelerini değiştirmek için: Paragrafa sağ-tıklayarak içerik menüsünü açın, Paragraf Biçemini Düzenleyi seçerek Sekmelere tıklayın.
  • Bir veya daha fazla sekme kesmesini değiştirmek için: Paragrafları seçin ve cetvele tıklayın.

Aşağıda yukarıda bahsedilen görevler hakkında yönergeler bulacaksınız.

Cetvel üzerine tıklayarak veya Biçim - Paragraf - Sekmeler'i seçerek bir sekme durağı tanımlayabilirsiniz. Her iki yöntem de mevcut paragrafı veya tüm seçili paragrafları etkiler.

Cetvele bir kere sola hizalama durağı ayarlamak için tıklayın. Cetvel üzerindeki bir sekme simgesine sekme türünü değiştirebileceğiniz içerik menüsünü görmek için sağ tıklayın.

Birden fazla ondalık biri diğeri takip eden sekme tanımlamak için, istenen sekme türü belirene kadar cetvelin solundaki simgeye tıklamaya devam edin, daha sonra cetvele tıklayın.

Seçim Tanımlama:
Simge
Sol sekmeleri ayarlamak
Simge
Sağ sekmeleri ayarlamak
Simge
Ondalık sekmeleri ayarlamak
Simge
Ortalı seçmeleri ayarlamak

Paragraf penceresini açmak için cetvele çift tıklayınız.

Bir sekme ayarlamak için cetveelin beyaz kısmına çift tıklayın. Paragraf penceresi Sekmeler sekmesi açık olarak açılacaktır.

Cetvelde Sekmeleri Taşımak

  • Cetveldeki farklı sekme duraklarını fare kullanarak taşıyınız.
  • Cetvelde birden fazla sekme durağını taşımak için, sekmeye tıklamadan önce Shift tuşuna basınız. Shift tuşuna basmaya devam ederken sekmeyi diğer bütün sekmeler sağında kalacak şekilde sürükleyiniz. Bu sekmeler arasındaki boşluk aynı kalacaktır.
  • Bir sekmeyi sürüklerken sekme ve sağındaki bütün sekmeleri taşımak için Ctrl tuşuna basınız.

Sekme Özelliklerini Değiştirmek

Sekme tipini değiştirmek için, cetvelde değiştirmek istediğiniz sekmeye tıklayın ve içerik menüsünü açmak için sağ tıklayın.

Sekmeleri Silmek

Bir selmeyi silmek için, fareye basılı tutarak sekmeyi cetvel dışına taşıyın.

Varsayılanları Değiştirmek

Eğer sekme duraklarınızın varsayılan ayarlarını değiştirmek istiyorsanız, Seçenekler iltişim kutusunda When in Writer: LibreOffice Writer - GenelWhen in Calc: LibreOffice Calc - GenelWhen in Draw: LibreOffice Draw - GenelWhen in Impress: LibreOffice Impress - Genel(module name) - Genel altında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Cetvelin içerik menüsü ölçme birimlerini değiştirmenize olanak sağlar. Bu değişiklikler sadece LibreOffice'den çıktığınızda etkinleşir ve üzerinde içerik menüsünde değişiklik yaptığınız cetvele onlar uygulanır. Kalıcı olarak cetvel ölçüm birimini değiştirmek isterseniz, Araçlar - Seçenekler - [Veri türü] - Görünüm seçin ve oradan ölçü birimini değiştirin.

When in Writer: ----

Related Topics

Cetvel