Infoga och redigera tabbstopp

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

På den horisontella linjalen visas tabbstoppen för det aktuella stycket. Om du vill ändra tabbstopparna bör du först bestämma i vilken omfattning tabbstopparna ska ändras:

  • Ändra standardtabbstopp för alla dokument: Välj Verktyg – Alternativ – LibreOffice Writer – Allmänt.
  • Ändra tabbstoppar för alla stycken som använder aktuell styckeformatmall: Högerklicka på stycket för att öppna snabbmenyn, välj Redigera styckeformatmall och klicka på Tabbar.
  • Ändra tabbstoppar för ett eller flera stycken: Markera styckena och klicka sedan i linjalen.

Nedan finns instruktioner för åtgärderna som beskrivs ovan.

Du kan infoga en tabulator genom att klicka på linjalen eller genom att välja Format - Stycke - Tabulator. Båda metoderna påverkar det aktuella stycket eller alla markerade stycken.

Om du klickar med musen på linjalen så sätts en vänsterjusterad tabulator. Om du klickar med höger musknapp direkt på en tabulator på linjalen visas en snabbmeny där du kan ändra typ av tabulator.

Om du t.ex. vill sätta flera decimaltabbar efter varandra finns det ett förenklat sätt att göra det: klicka så ofta på tabulatorsymbolen till vänster bredvid linjalen tills den önskade tabulatortypen visas och sätt tabbarna genom att klicka på linjalen.

Urval Beskrivning:
Ikon
Sätta vänsterjusterad tabb
Ikon
Sätta högerjusterad tabb
Ikon
Sätta decimaltabb
Ikon
Sätta centrerad tabb

Genom att dubbelklicka på linjalen öppnar du dialogrutan Stycke.

Dubbelklicka på det vita området i linjalen för att ange en tabulator. Dialogrutan Stycke öppnas med fliken Tabulator aktiv.

Flytta tabbarna på linjalen

  • En enskild tabulator flyttar du på linjalen genom att dra med musen.
  • Om du vill flytta flera tabbar på linjalen trycker du på skifttangenten och håller ner den. Om du håller ner skifttangenten och drar en tabulator flyttas tabulatorn och alla tabbar som ligger till höger om dem. Avståndet mellan själva tabbarna ändras inte.
  • Tryck på Ctrl när du drar i en tabb på linjalen om du vill flytta den och alla andra tabbar som finns till höger om den. Då ändras avståndet mellan tabbarna proportionellt mot avståndet från marginalen.

Ändra egenskaperna för en tabulator

Om du vill ändra tabbtyp klickar du på den tabb som du vill ändra på linjalen, och högerklickar sedan för att öppna snabbmenyn.

Radera en tabulator

Om du vill ta bort en tabulator håller du ned musknappen när du drar tabulatorn utanför linjalen.

Ändra förinställningar

Om du vill ändra inställningarna för standardtabbstopp finns det mer information under When in Writer: LibreOffice Writer – AllmäntWhen in Calc: LibreOffice Calc – AllmäntWhen in Draw: LibreOffice Draw – AllmäntWhen in Impress: LibreOffice Impress – Allmänt(modulnamn) – Allmänt i dialogrutan Alternativ.

Med snabbmenyn för linjalen kan du ändra måttenhet. De här ändringarna gäller bara tills du avslutar LibreOffice och de gäller bara för linjalen som du ändrade via snabbmenyn. Om du vill ändra linjalens måttenheter permanent väljer du Verktyg - Alternativ - [Dokumenttyp] - Visa och ändrar måttenheten där.

When in Writer: ----

Related Topics

Linjal