Vstavljanje in urejanje tabulatorskih mest

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Na vodoravnem ravnilu lahko vidite tabulatorska mesta trenutnega odstavka. Če želite spremeniti tabulatorska mesta, morate najprej razmisliti o obsegu, v katerem bi radi spremenili tabulatorska mesta:

  • Spremenite privzeta tabulatorska mesta za vse dokumente: uporabite meni Orodja – Možnosti' – LibreOffice Writer – Splošno'.
  • Spremenite tabulatorska mesta za vse odstavke, ki uporabljajo trenutni slog odstavka. Z desnim gumbom miške kliknite odstavek, da odprete kontekstni meni, izberite Uredi slog odstavka in kliknite Tabulatorji.
  • Spremenite tabulatorska mesta za enega ali več odstavkov: Izberite odstavke in kliknite na površino znotraj ravnila.

V naslednjih odstavkih boste našli navodila za opravila, ki so navedena zgoraj.

Tabulatorsko mesto lahko nastavite tako, da kliknete na ravnilo, ali pa izberete Oblika – Odstavek – Tabulatorji. Obe metodi vplivata na trenutni odstavek ali vse izbrane odstavke.

Enkrat kliknite ravnilo, da nastavite levo poravnan tabulator. Z desnim klikom na ikono tabulatorja boste videli vsebinski meni, v katerem lahko spremenite vrsto tabulatorja.

Če želite nastaviti več decimalnih tabulatorjev enega za drugim, še naprej klikajte ikono na levi strani ravnila, dokler se ne prikaže želen tabulator, nato kliknite ravnilo.

Izbor Opis:
Ikona
Nastavljanje levih tabulatorjev
Ikona
Nastavljanje desnih tabulatorjev
Ikona
Nastavljanje decimalnih tabulatorjev
Ikona
Nastavljanje tabulatorjev na sredini

Dvokliknite ravnilo, da odprete pogovorno okno Odstavek.

Dvokliknite belo površino ravnila, da nastavite en tabulator. Pojavi se pogovorno okno Odstavek z odprto stranjo zavihka Tabulatorji.

Premikanje tabulatorjev na ravnilu

  • Premikajte posamezna tabulatorska mesta s pomočjo miške.
  • Če se želite pomakniti za več tabulatorskih mest na ravnilu, pritisnite dvigalko, preden kliknete tabulator. Povlecite en tabulator, medtem pa še naprej pritiskajte dvigalko, da bi premaknili ta tabulator in ostale, ki so desno od njega. Presledek med temi tabulatorji ostane enak.
  • Pritisnite krmilko, ko povlečete tabulator na ravnilu, da bi premaknili tega in vse ostale, desno od njega. Iz tega izhaja razmik med temi tabulatorji, ki se spreminjajo sorazmerno z njihovo oddaljenostjo od roba.

Spreminjanje lastnosti tabulatorjev

Če želite spremeniti vrsto tabulatorja, kliknite na ravnilu tabulator, ki ga želite spremeniti, nato pa z desnim klikom odprite kontekstni meni.

Brisanje tabulatorjev

Če želite izbrisati tabulatorski znak, pritisnite miškin gumb, medtem ko povlečete tabulator izven ravnila.

Spreminjanje privzetih tabulatorskih mest

Če želite spremeniti nastavitve privzetega tabulatorskega mesta, boste našli več informacij pod When in Writer: LibreOffice Writer – SplošnoWhen in Calc: LibreOffice Calc – SplošnoWhen in Draw: LibreOffice Draw – SplošnoWhen in Impress: LibreOffice Impress – Splošno(ime modula) – Splošno v pogovornem oknu Možnosti.

Kontekstni meni ravnila dovoli, da spremenite prikazane merske enote. Te spremembe so veljavne le, dokler ne končate LibreOffice, in se uporabljajo le za tisto ravnilo, na katerem kontekstnem meniju ste naredili spremembe. Če želite trajno spremeniti merske enote ravnila, izberite Orodja – Možnosti – [Vrsta dokumenta] – Pogled in spremenite mersko enoto tam.

When in Writer: ----

Related Topics

Ravnilo