Tabstops invoegen en bewerken

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Op de horizontale liniaal ziet u de tabstops voor de huidige alinea. Als u de tabstops wilt wijzigen, bepaal dan eerst het bereik waarop u de wijziging wilt toepassen. U doet dit als volgt:

  • Wijzigen van de de standaard tabstops voor alle documenten: Gebruik het menu Extra - Opties - LibreOffice Writer - Algemeen.
  • Wijzig de tabstops voor alle alinea's met behulp van het huidige alinea-opmaakprofiel: Klik met de rechtermuisknop op de alinea om het contextmenu te openen, kies Alinea-opmaakprofiel bewerken en klik op Tabs.
  • Wijzig de tabstops voor één of meer alinea's: selecteer de alinea's en klik dan in de liniaal.

Hieronder vindt u instructies voor alle bovengenoemde taken.

U stelt een tabstop in door op de liniaal te klikken. U kunt ook Opmaak - Alinea - Tab kiezen. Beide methoden beïnvloeden de huidige alinea of alle geselecteerde alinea's.

Klik één keer op de liniaal om een links uitgelijnde tab in te stellen. Klik met de rechtermuisknop een tabpictogram op de liniaal aan om het contextmenu te zien waarin u het tabtype kunt veranderen.

Teneinde verscheidene decimale tabs één voor één in te stellen, klikt u op het pictogram links van de liniaal totdat het gewenste tabtype wordt getoond. Klik dan op de liniaal.

Selectie Beschrijving:
Pictogram
Links uitlijnende tabs instellen
Pictogram
Rechtertabs instellen
Pictogram
Decimale tabs instellen
Pictogram
Gecentreerde tabs instellen

Dubbelklik op de liniaal om het dialoogvenster Alinea te openen.

Dubbelklik in het witte gebied van de liniaal om één tab in te stellen. Het dialoogvenster Alinea verschijnt met het tabblad Tabs geopend.

Tabs op de liniaal verplaatsen

  • Verplaats individuele tabstops op de liniaal met behulp van de muis.
  • Druk op de Shift-toets voordat u op een tab klikt als u verschillende tabstops op de liniaal wilt verplaatsen. Versleep één tab terwijl u de Shift-toets ingedrukt houdt om die tab en alle tabs rechts daarvan te verplaatsen. De afstand tussen die tabs blijft hetzelfde.
  • Druk op Ctrl wanneer u een tab op de liniaal versleept om die tab en alle tabs rechts daarvan te verplaatsen. Het resultaat hiervan is dat de afstand tussen die tabs verandert, in verhouding tot hun afstand van de marge.

Eigenschappen van tabs wijzigen

Als u het tabtype wilt wijzigen, klikt u op de liniaal op de tab die u wilt veranderen en klikt u met de rechtermuisknop om het contextmenu te openen.

Tabs verwijderen

U verwijdert een tab door de muisknop ingedrukt te houden terwijl u de tab buiten de liniaal sleept.

De standaardinstellingen veranderen

Als u de instellingen van uw standaard tabstops wilt wijzigen, vindt u meer informatie onder When in Writer: LibreOffice Writer - AlgemeenWhen in Calc: LibreOffice Calc - AlgemeenWhen in Draw: LibreOffice Draw - AlgemeenWhen in Impress: LibreOffice Impress - Algemeen(modulenaam) - Algemeen in het dialoogvenster Opties.

Met het contextmenu van de liniaal kunt u de weergegeven maateenheden wijzigen. Deze veranderingen zijn alleen geldig totdat u LibreOffice beëindigt en zijn alleen van toepassing op de liniaal waarvan u het contextmenu hebt gewijzigd. Als u de liniaalmaateenheden permanent wilt veranderen, moet u Extra - Opties - [documenttype] - Lay-out kiezen en daar de maateenheden veranderen.

When in Writer: ----

Related Topics

Liniaal