Sette inn og redigere tabulatorstopp

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

På den vannrette linjalen kan du se tabulatorene for det aktuelle avsnittet. Hvis du vil endre tabulatorene, bør du først tenke på omfanget av tabulatorendringene dine:

  • Change the default tab stops for all documents: Use the menu Tools - Options' - LibreOffice Writer - General'.
  • Endre tabulatorer for alle avsnitt, ved bruk av den aktuelle avsnittsstilen: Høyreklikk på avsnittet for å åpne sprettoppmenyen, velg Rediger avsnittsstil, klikk på Tabulatorer.
  • Endre tabulatorer for et eller flere avsnitt: Velg avsnittene, klikk så innenfor linjalene.

I det følgende, finner du instruksjoner for alle omtalte oppgavene.

Du kan sette et tabulatorstopp ved å klikke på linjalen eller ved å velge Formater → Avsnitt → Tabulatorer. Metodene påvirker det aktuelle avsnittet eller alle valgte avsnitt.

Klikk en gang på linjalen for at sette en venstrejustert tabulator. Høyreklikk på et tabulatorikon på linjalen for å se sprettoppmenyen, hvor du kan endre tabulatortype.

For at sette flere desimaltabulatorer etter hverandre, fortsett å klikke på ikonet til venstre for linjalen til den ønskede tabulatortypen vises, klikk så på linjalen.

Valg Beskrivelse:
Ikon
Innstilling av venstre tabulatorer
Ikon
Sette høyre tabulatorer
Ikon
Sette inn desimaltabulatorer
Ikon
Sette inn sentrerte tabulatorer

Dobbeltklik på linjalen for å åpne dialogvinduet Avsnitt.

Dobbeltklikk i det hvite området av linjalen for å stille inn en tabulator. Dialogvinduet Avsnitt vises med fanen Tabulatorer åpen.åbent.

Flytte tabulatorer på linjalen

  • Flytte individuelle tabulatorer på linjalen ved bruk av musa.
  • For å flytte flere tabulatorer på linjalen skal du trykke på Shift, før du klikker på en tabulator. Dra en tabulator mens du trykker på Shift hele tiden for å flytte tabulatoren og alle tabulatorer til høyre for den. Avstanden mellom disse tabulatorene forblir den samme.
  • Trykk Ctrl når du drar en tabulator på linjalen for å flytte den og alle til høyre for den. Dette gjør at mellomrommene mellom disse forandres i forhold til avstanden fra margen.

Endring av tabulatoreregenskaper

For å endre tabulatortype, klikk på tabulatoren som du vil endre på linjalen, høyreklikk for å åpne sprettoppmenyen.

Slette tabulatorer

For å slette en tabulator, hold museknappen nede mens du drar tabulatoren utenfor linjalen.

Endre standarder

If you want to change the settings of your default tab stops, you will find further information under When in Writer: LibreOffice Writer - GeneralWhen in Calc: LibreOffice Calc - GeneralWhen in Draw: LibreOffice Draw - GeneralWhen in Impress: LibreOffice Impress - General(module name) - General in the Options dialog box.

Sprettoppmenyen på linjalen gir deg muligheten for å bytte måleenhetene. Disse endringene er kun gyldige til du avslutter LibreOffice, og de gjelder kun i sprettoppmenyen for linjalen du lagde endringene i. Hvis du vil endre linjalens måleenheter permanent, velg Verktøy → Innstillinger → [Dokumenttype] → Vis og forandre måleenheten der.

When in Writer: ----

Related Topics

Linjal