Sarkainten lisääminen ja muokkaaminen

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Vaakaviivaimessa näkyvät käsiteltävän kappaleen sarkainasetukset. Jos halutaan muuttaa sarkainasetuksia, pitää ensin huomioida sarkainten muutoksen kattavuus:

  • Muuta oletussarkainasetuksia kaikille asiakirjoille: käytä valikkoa Työkalut - Asetukset - LibreOffice Writer - Yleistä.
  • Muuta sarkainasetuksia kaikille kappaleille käsiteltävän kappaleen tyyliä käyttäen: napsauta kakkospainikkeella kappaletta kohdevalikon avaamiseksi, valitse Muokkaa kappaleen tyyliä ja napsauta Sarkaimet.
  • Muuta yhden tai useamman kappaleen sarkainasetuksia: valitse kappale ja napsauta sitten viivainta.

Alempana on ohjeet kaikille yllä mainituille tehtäville.

Sarkaimet voidaan asettaa joko napsauttamalla viivainta tai valitsemalla Muotoilu - Kappale - Sarkaimet. Molemmat menetelmät vaikuttavat käsiteltävään kappaleeseen tai valittuihin kappaleisiin.

Yksi napsautus viivaimessa asettaa vasemmalle tasatun sarkaimen. Sarkainkuvakkeen napsautus kakkospainikkeella viivaimessa avaa kohdevalikon, josta voidaan muuttaa sarkaintyyppiä.

Useita desimaalisarkaimia yksi toisensa perään asetetaan napsuttelemalla kuvaketta viivaimesta vasemmalle kunnes haluttu tyyppi tulee esille, sitten napsautetaan viivainta.

Valinta Kuvaus:
Vasen sarkain -kuvake, jossa suora kulma aukeaa oikealle
Vasemman sarkaimen asettaminen
Oikea sarkain -kuvake, jossa suora kulma aukeaa vasemmalle
Oikean sarkaimen asettaminen
Desimaalisarkaimen kuvake, jossa kaksoiskulma ja piste
Desimaalisarkaimen asettaminen
Keskitetty sarkain kuvake, joka on kuin T ylösalaisin
Keskitetyn sarkaimen asettaminen

Kaksoisnapsautetaan viivainta Kappale-valintaikkunan avaamiseksi.

Kaksoisnapsauttamalla viivaimen valkoista aluetta asetetaan yksi sarkain. Kappale-valintaikkuna ilmestyy Sarkaimet-välilehti avoinna.

Sarkainten siirto viivaimessa

  • Yksittäiset viivaimen sarkaimet siirretään hiirtä käyttäen.
  • Useiden sarkainasetusten siirtämiseksi viivaimella, painetaan Vaihto-näppäintä ennen sarkaimen napsautusta. Vedetään yhtä sarkainta ja jatketaan Vaihto-näppäimen painamista, jolloin siirtyy sekä valittu sarkainasetus, että kaikki sarkaimet, jotka ovat siitä oikealle. Siirtyvien sarkainten keskinäiset välit säilyvät.
  • Kun viivaimen sarkainta vedetään painaen Ctrl-näppäintä, siirretään tuota sarkainta ja kaikkia siitä oikealle olevia sarkaimia niin, että niiden välit muuttuvat suhteessa etäisyyteen marginaalista.

Sarkainten ominaisuuksien muuttaminen

Sarkaintyypin vaihtamiseksi napsautetaan viivaimen muutettavaa sarkainta ja sitten napsautetaan kakkospainikkeella kohdevalikon avaamiseksi.

Sarkainten poisto

Sarkaimen poistamiseksi vedetään sarkain viivaimen ulkopuolelle hiiren painiketta painaen.

Oletusmääritteiden vaihtaminen

Mikäli sarkainten oletusasetuksia halutaan vaihtaa, lisätietoja löytyy When in Writer: LibreOffice Writer - YleistäWhen in Calc: LibreOffice Calc - YleistäWhen in Draw: LibreOffice Draw - YleistäWhen in Impress: LibreOffice Impress - Yleistä(moduulin nimi) - Yleistä -lehdeltä Asetukset-valintaikkunassa.

Viivaimen kohdevalikko tarjoaa mahdollisuuden vaihtaa esitettävät mittayksiköt. Nämä muutokset ovat voimassa vain LibreOfficesta poistumiseen asti ja niitä käytetään vain siihen viivaimeen, jonka kohdevalikkoon muutokset tehtiin. Jos halutaan vaihtaa viivaimen mittayksiköt pysyvästi, valitaan Työkalut - Asetukset - [asiakirjan tyyppi] - Näytä ja muutetaan mittayksiköitä sieltä.

When in Writer: ----

Related Topics

Viivaimet