Εισαγωγή και επεξεργασία στηλοθετών

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Στον οριζόντιο χάρακα μπορείτε να δείτε τους στηλοθέτες για την τρέχουσα παράγραφο. Εάν θέλετε να αλλάξετε τους στηλοθέτες, θα πρέπει πρώτα να έχετε υπόψη τον σκοπό για τον οποίο θέλετε να τους αλλάξετε όπως ακολουθεί:

  • Αλλάξτε τις προεπιλεγμένες στάσεις στηλοθέτη για όλα τα έγγραφα: Χρησιμοποιήστε το μενού Εργαλεία - Επιλογές' - LibreOffice Writer - Γενικά'.
  • Αλλαγή των στηλοθετών για όλες τις παραγράφους που χρησιμοποιούν την τρέχουσα τεχνοτροπία παραγράφου: Διπλοπατήστε στην παράγραφο για να ανοίξετε το μενού περιεχομένου, επιλέξτε Επεξεργασία τεχνοτροπίας παραγράφου, πατήστε στο Στηλοθέτες.
  • Αλλάζει τους στηλοθέτες για μια ή περισσότερες παραγράφους: Επιλέξτε τις παραγράφους και κάντε κλικ μέσα στον χάρακα.

Στη συνέχεια, θα βρείτε οδηγίες για όλες τις προαναφερθείσες εργασίες.

Μπορείτε να ορίσετε έναν στηλοθέτη κάνοντας κλικ επάνω στον χάρακα ή επιλέγοντας Μορφή - Παράγραφος - Στηλοθέτες. Και οι δύο μέθοδοι επηρεάζουν την παράγραφο ή όλες τις επιλεγμένες παραγράφους.

Κάντε κλικ μια φορά στον χάρακα για να ορίσετε στηλοθέτη με στοίχιση αριστερά. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον χάρακα για να εμφανίσετε το μενού περιεχομένου στο οποίο μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο του στηλοθέτη.

Για να ορίσετε πολλούς δεκαδικούς στηλοθέτες, τον έναν μετά τον άλλο, συνεχίστε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο στα αριστερά του χάρακα, μέχρι να εμφανιστεί ο τύπος στηλοθέτη που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ επάνω στον χάρακα.

Επιλογή Περιγραφή:
Icon
Ρύθμιση αριστερών στηλοθετών
Icon
Ρύθμιση δεξιών στηλοθετών
Icon
Ρύθμιση δεκαδικών στηλοθετών
Icon
Ρύθμιση κεντραρισμένων στηλοθετών

Διπλοπατήστε στον χάρακα για να ανοίξετε τον διάλογο Παράγραφος.

Κάντε διπλό κλικ στη λευκή περιοχή του χάρακα για να ορίσετε ένα στηλοθέτη. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Παράγραφος με τη σελίδα καρτέλας Στηλοθέτες ανοιχτή.

Μετακίνηση στηλοθετών επάνω στο χάρακα

  • Μετακινήστε μεμονωμένους στηλοθέτες επάνω στο χάρακα με τη βοήθεια του ποντικιού.
  • Για να μετακινήσετε αρκετούς στηλοθέτες επάνω στον χάρακα, πατήστε το πλήκτρο Shift πριν κάνετε κλικ σε ένα στηλοθέτη. Σύρετε ένα στηλοθέτη ενώ συνεχίζετε να πατάτε το πλήκτρο Shift για να μετακινήστε το συγκεκριμένο στηλοθέτη, καθώς και όλους τους στηλοθέτες που βρίσκονται στα δεξιά του. Το διάστημα μεταξύ αυτών των στηλοθετών παραμένει το ίδιο.
  • Πατήστε τα πλήκτρα Ctrl όταν σύρετε ένα στηλοθέτη επάνω στο χάρακα για να μετακινήσετε αυτόν τον στηλοθέτη καθώς και όλους τους στηλοθέτες που βρίσκονται στα δεξιά του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αλλάξει το διάστημα μεταξύ αυτών των στηλοθετών σε αναλογία με την απόστασή τους από το περιθώριο.

Αλλαγή των ιδιοτήτων των στηλοθετών

Για να αλλάξετε τον τύπο στηλοθέτη, κάντε κλικ στο στηλοθέτη που θέλετε να αλλάξετε επάνω στο χάρακα και, στη συνέχεια, ανοίξτε με δεξί κλικ το μενού περιεχομένου.

Διαγραφή στηλοθετών

Για να διαγράψετε ένα στηλοθέτη, κρατήστε το κουμπί του ποντικιού πατημένο ενώ σύρετε το στηλοθέτη εκτός του χάρακα.

Αλλαγή των προεπιλογών

Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των προεπιλεγμένων στάσεων στηλοθέτη, θα βρείτε παραπέρα πληροφορίες στο When in Writer: LibreOffice Writer - ΓενικάWhen in Calc: LibreOffice Calc - ΓενικάWhen in Draw: LibreOffice Draw - ΓενικάWhen in Impress: LibreOffice Impress - Γενικά(όνομα αρθρώματος) - Γενικά στο πλαίσιο διαλόγου επιλογών.

Το μενού περιβάλλοντος της γραμμής εργαλείων του χάρακα σας επιτρέπει να αλλάξετε τις εμφανιζόμενες μονάδες. Οι αλλαγές αυτές ισχύουν μόνο μέχρι να πραγματοποιήσετε έξοδο από το LibreOffice, και ισχύουν μόνο για τον χάρακα, του οποίου αλλάξατε το μενού περιβάλλοντος. Εάν θέλετε να αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης του χάρακα μόνιμα, επιλέξτε Εργαλεία - Επιλογές - [Τύπος εγγράφου] - Προβολή και αλλάξτε τη μονάδα μέτρησης εκεί.

When in Writer: ----

Related Topics

Χάρακας