Indsættelse og redigering af tabulatorstop

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

På den vandrette lineal kan du se tabulatorerne for det aktuelle afsnit. Hvis du vil ændre tabulatorerne, bør du først overveje omfanget af dine tabulatorændringer som følger:

  • Ændr standard tabulatorstop for alle dokumenter: Brug menuen Funktioner - Indstillinger' - LibreOffice Writer - Generelt'.
  • Ændre tabulatorer for alle afsnit, ved brug af den aktuelle afsnitstypografi: Højreklik på afsnittet for at åbne genvejsmenuen, vælg Rediger Afsnitstypografi, klik på Tabulatorer.
  • Ændre tabulatorer for et eller flere afsnit: Marker afsnittene, klik så indenfor linealerne.

I det følgende, finder du instruktioner til alle de ovenfor omtalte opgaver.

Du kan sætte et tabulatorstop ved at klikke på linealen eller ved at vælge Formater - Afsnit - Tabulatorer. Begge metoder påvirke det aktuelle afsnit eller alle valgte afsnit.

Klik en gang på linealen for at sætte en venstrejusteret tabulator. Højreklik på et tabulatorikon på linealen for at se genvejsmenuen, hvor du kan ændre tabulatortype.

For at sætte flere decimaltabulatorer efter hinanden, bliv ved med at klikke på ikonet til venstre for linealen indtil den ønskede tabulatortype vises, klik så på linealen.

Markering Beskrivelse:
Ikon
Indstilling af venstre tabulatorer
Ikon
Indstilling af højre tabulatorer
Ikon
Indstilling af decimaltabulatorer
Ikon
Indstilling af centrerede tabulatorer

Dobbeltklik på linealen for at åbne dialogen Afsnit.

Dobbeltklik i det hvide område af linealen for at indstille en tabulator. Dialogen Afsnit vises med fanebladet Tabulatorer åbent.

Flytning af tabulatorer på linealen

  • Flytning af individuelle tabulatorer på linealen ved brug af musen.
  • For at flytte flere tabulatorer på linealen, skal du trykke på Skift-tasten, før du klikker på en tabulator. Træk en tabulator mens du fortløbende trykker på Skift for at flytte tabulatoren og alle tabulatoren til højre for den. Afstanden mellem disse tabulatorer forbliver den samme.
  • Tryk på Ctrl, når du trækker en tabulator på linealen, for at flytte tabulatoren og alle tabulatorer til højre for den. Dette resulterer i, at afstanden mellem disse tabulatorer skifter proportionalt i forhold til deres afstand fra margenen.

Ændring af egenskaberne for tabulatorer

For at ændre tabulatortype, klik på tabulatoren som du vil ændre på linealen, højreklik derefter for at åbne genvejsmenuen.

Sletning af tabulatorer

For at slette en tabulator, hold museknappen nede mens du trækker tabulatoren udenfor linealen.

Ændring af standarder

Hvis du vil ændre indstillingerne af dine standard tabulatorstop, kan du finde flere oplysninger under When in Writer: LibreOffice Writer - GenereltWhen in Calc: LibreOffice Calc - GenereltWhen in Draw: LibreOffice Draw - GenereltWhen in Impress: LibreOffice Impress - Generelt(modulnavn) - Generelt i dialogfeltet Indstillinger.

Genvejsmenuen på linealen giver dig mulighed for at skifte de viste måleenheder. Disse ændringer er kun gyldige indtil du afslutter LibreOffice, og de gælder kun for linealen i hvis genvejsmenu du lavede ændringerne. Hvis du vil ændre linealens måleenheder permanent, vælg Funktioner - Indstillinger - [Dokumenttype] - Visning og ændre måleenheden der.

When in Writer: ----

Related Topics

Lineal