Vložení a úprava kroků tabulátoru

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Na vodorovném pravítku jsou zobrazeny kroky tabulátoru pro aktuální odstavec. Pokud chcete změnit kroky tabulátoru, nejprve si rozmyslete rozsah, ve kterém chcete změny provést:

  • Změnit výchozí kroky tabulátorů pro všechny dokumenty: Použijte nabídku Nástroje - Možnosti' - LibreOffice Writer - Obecné'.
  • Změnit kroky tabulátoru pro všechny odstavce, které používají aktuální styl odstavce: Klepněte pravým tlačítkem a v místní nabídce zvolte Upravit styl odstavce, klepněte na Tabulátory.
  • Změnit kroky tabulátoru pro jeden či více odstavců: Označte odstavce a poté klepněte na pravítko.

Dále najdete postup pro všechny zmíněné možnosti.

Kroky tabulátoru můžete nastavit klepnutím na pravítko nebo v dialogu Formát - Odstavec - Tabulátory. Oba způsoby ovlivní aktuální odstavec nebo všechny označené odstavce.

Vlevo zarovnaný krok tabulátoru vložíte klepnutím na pravítko. Klepnete-li na značku tabulátoru na pravítku pravým tlačítkem myši, zobrazíte místní nabídku, jejíž pomocí můžete měnit typ tabulátoru.

Chcete-li vložit několik desetinných tabulátorů za sebou, klepejte na ikonu nalevo od pravítka, dokud se nezobrazí požadovaný typ tabulátoru, který můžete vložit klepnutím na pravítko.

Výběr Popis:
Icon
Vloží levý tabulátor.
Icon
Vloží pravý tabulátor.
Icon
Vloží desetinný tabulátor.
Icon
Vloží středový tabulátor.

Poklepáním na pravítko otevřete dialog Odstavec.

Poklepání na bílou oblast pravítka nastavíte jeden tabulátor. Zobrazí se dialogové okno Odstavec s otevřenou kartou Tabulátory.

Přesunutí tabulátorů na pravítku

  • Jednotlivé kroky tabulátoru lze na pravítku přetahovat myší.
  • Chcete-li na pravítku posunout několik kroků tabulátoru najednou, stiskněte před klepnutím na značku tabulátoru klávesu Shift. Držte klávesu Shift stisknutou a přetáhněte první tabulátor. Spolu s ním se přesunou také všechny tabulátory ležící napravo od něj. Vzdálenosti mezi tabulátory se nezmění.
  • Chcete-li přesunout tabulátor a všechny tabulátory vpravo od něj, podržte při přetažení na pravítku klávesu Ctrl. Vzdálenosti mezi těmito tabulátory se změní proporcionálně podle jejich vzdálenosti od okraje.

Změna vlastností tabulátorů

Chcete-li změnit typ tabulátoru, klepněte na požadovaný tabulátor na pravítku a poté klepnutím pravým tlačítkem otevřete místní nabídku.

Odstranění tabulátorů

Chcete-li odstranit tabulátor, podržte tlačítko myši a přetáhněte tabulátor mimo pravítko.

Změna výchozího nastavení

Chcete-li změnit nastavení výchozího kroku tabulátoru, najdete další informace pod When in Writer: LibreOffice Writer - ObecnéWhen in Calc: LibreOffice Calc - ObecnéWhen in Draw: LibreOffice Draw - ObecnéWhen in Impress: LibreOffice Impress - Obecné(module name) - General v dialogovém okně Možnosti.

V místní nabídce pravítka můžete změnit zobrazované měrné jednotky. Tyto změny jsou platné pouze do ukončení LibreOffice a platí pouze pro pravítko, v jehož místní nabídce jste změny provedl. Pokud chcete měrné jednotky pravítka změnit trvale, zvolte Nástroje - Možnosti - [Typ dokumentu] - Zobrazení a změňte jednotky zde.

When in Writer: ----

Related Topics

Pravítko