Inserció i edició de tabulacions

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

El regle horitzontal mostra els tabuladors del paràgraf actual. Per canviar les tabulacions, heu de decidir fins a quin punt voleu canviar els tabuladors tal com s'exposa tot seguit:

  • Modificar les tabulacions per defecte de tots els documents: utilitzeu el menú Eines - Opcions - LibreOffice Writer - General.
  • Canviar els tabuladors de tots els paràgrafs mitjançant l'estil de paràgraf actual: feu clic al paràgraf amb el botó dret del ratolí per obrir el menú contextual, trieu Edita l'estil del paràgraf, i, tot seguit, feu clic a la pestanya Tabulacions.
  • Modificar les tabulacions d'un paràgraf o més: seleccioneu els paràgrafs, i feu clic a dins del regle.

Tot seguit trobareu instruccions per a totes les tasques que s'han esmentat.

Per definir un tabulador, feu clic al regle o trieu Format - Paràgraf - Tabuladors. Aquests dos mètodes afecten el paràgraf actual o tots els paràgrafs seleccionats.

Feu clic al regle per definir un tabulador alineat a l'esquerra. Si feu clic a una icona de tabulador amb el botó dret del ratolí, apareix un menú contextual on podeu modificar el tipus de tabulador.

Per definir diversos tabuladors decimals successius, feu clic a la icona situada a l'esquerra del regle tantes vegades com calgui fins que aparegui el tipus de tabulador que voleu i, tot seguit, feu clic al regle.

Selecció Descripció:
Icona
Definició de tabuladors esquerres
Icona
Definició de tabuladors drets
Icona
Definició de tabuladors decimals
Icona
Definició de tabuladors centrats

Feu doble clic al regle per mostrar el diàleg Paràgraf.

Feu doble clic a l'àrea blanca del regle per definir un tabulador. S'obre el diàleg Paràgraf amb la pestanya Tabuladors.

Desplaçament de tabuladors al regle

  • Moveu els tabuladors individuals al regle mitjançant el ratolí.
  • Per moure diversos tabuladors al regle, premeu la tecla Maj abans de fer clic en una tabulació. Arrossegueu un tabulador mentre manteniu premuda la tecla Maj per moure la tabulació i totes les tabulacions que són a la seva dreta. L'espaiat entre cadascuna d'aquestes tabulacions no varia.
  • Ctrl quan arrossegueu un tabulador del regle per moure aquest tabulador i tots els altres tabuladors a la dreta del regle. L'espaiat entre els tabuladors es modifica proporcionalment a la distància des del marge.

Canvi de les propietats de les pestanyes

Per modificar un tipus de tabulador, feu clic al tabulador que voleu modificar al regle, i, tot seguit, feu clic amb el botó dret del ratolí per obrir el menú contextual.

Supressió de tabuladors

Per suprimir un tabulador, manteniu premut el botó del ratolí mentre arrossegueu el tabulador fora del regle.

Canvi de les opcions per defecte

Si voleu canviar la configuració de les tabulacions per defecte, en trobareu més informació a When in Writer: LibreOffice Writer - GeneralWhen in Calc: LibreOffice Calc - GeneralWhen in Draw: LibreOffice Draw - GeneralWhen in Impress: LibreOffice Impress - General(nom del mòdul) - General del quadre de diàleg Opcions.

El menú contextual del regle permet modificar les unitats de mesura que es mostren. Aquests canvis només són vàlids fins que sortiu del LibreOffice i només s'apliquen al regle el menú contextual del qual heu modificat. Per modificar permanentment les unitats de mesura del regle, trieu Eines - Opcions - [Tipus de document] - Visualització i canvieu-hi la unitat de mesura.

When in Writer: ----

Related Topics

Regle