Вмъкване и редактиране на позиции за табулация

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

В хоризонталната скала се виждат позициите за табулация в текущия абзац. Ако желаете да ги промените, първо трябва да решите какъв ще е обхватът на промените, както следва:

  • За да промените позициите за табулация за всички документи, използвайте Инструменти - Настройки' - LibreOffice Writer - Общи'.
  • За да промените позициите за табулация на всички абзаци с текущия абзацен стил, щракнете с десния бутон в абзаца, за да отворите контекстното меню, изберете Редактиране на стила на абзаца и щракнете върху Табулатори.
  • За да промените позициите за табулация в един или повече абзаци, изберете абзаците, след което щракнете в скалата.

По-долу ще намерите указания за изпълняване на изброените задачи.

Можете да зададете позиция за табулация чрез скалата или като изберете Форматиране - Абзац - Табулатори.

Щракнете веднъж в скалата, за да зададете позиция за табулация с подравняване наляво. Щракнете десния бутон върху позиция за табулация в скалата, за да видите контекстно меню за смяна на типа на позицията.

За да зададете една след друга няколко позиции с числово подравняване, щракнете няколко пъти върху иконата вляво от скалата, докато се покаже желания вид позиция, след което щракнете в скалата.

Избрана икона Описание:
Икона
Задаване на позиции за табулация с подравняване наляво
Икона
Задаване на позиции за табулация с подравняване надясно
Икона
Задаване на позиции за табулация с числово подравняване
Икона
Задаване на позиции за табулация с центрирано подравняване

Щракнете двукратно в скалата, за да отворите диалоговия прозорец Абзац.

Щракнете двукратно в бялата област на скалата, за да зададете една позиция за табулация. Ще се появи диалоговият прозорец Абзац с отворен раздел Табулатори.

Местене на позиции за табулация в скалата

  • Можете да местите отделни позиции за табулация в скалата, като ги плъзгате с мишката.
  • За да преместите няколко позиции едновременно, задръжте Shift, преди да щракнете върху позиция. Плъзнете една от позициите, без да пускате Shift, и всички вдясно от нея също ще се преместят. Разстоянията между самите позиции няма да се променят.
  • Натиснете Ctrl, докато плъзгате позиция за табулация в скалата, за да я преместите заедно с всички позиции вдясно от нея. Разстоянията между позициите ще се променят пропорционално на разстоянието от всяка тях до полето на страницата.

Промяна на свойствата на табулатор

За да промените типа на табулатора, щракнете върху означението на позицията в скалата, после щракнете с десния бутон, за да отворите контекстното меню.

Изтриване на табулатори

За да изтриете позиция за табулация, задръжте бутона на мишката и плъзнете означението на позицията извън скалата.

Промяна на подразбираните настройки

Ако искате да промените настройките на подразбираните позиции за табулация, можете да намерите още информация в When in Writer: LibreOffice Writer - ОбщиWhen in Calc: LibreOffice Calc - ОбщиWhen in Draw: LibreOffice Draw - ОбщиWhen in Impress: LibreOffice Impress - Общи(име на модул) - Общи в диалоговия прозорец Настройки.

Контекстното меню на скалата ви позволява да променяте показваните мерни единици. Тази промяна важи само докато затворите LibreOffice и се отнася само за скалата, в чието контекстно меню сте я нанесли. Ако желаете да промените мерните единици на скалите за постоянно, изберете Инструменти - Настройки - [Вид документи] - Изглед и сменете мерната единица.

When in Writer: ----

Related Topics

Скала